​MVDr. Martina Šmídlová: Nechceme se spokojit s ničím jiným než s růstem

​MVDr. Martina Šmídlová: Nechceme se spokojit s ničím jiným než s růstem

Společnost Šmídl Holding působí na trhu od roku 1990 a za tu dobu se vypracovala v předního poskytovatele dopravních a logistických služeb. Jak funguje v současné době a jaké jsou její plány do budoucna, to nám přiblížila její jednatelka MVDr. Martina Šmídlová.

Šmídl Holding se z dopravní firmy rozrostl v přední společnost, která nabízí komplexní dopravní i logistické služby. Jaký je u vás poměr, co se týče tržeb, v těchto oblastech a jaké konkrétní služby nabízíte?

Nabízíme kompletní logistický full servis, včetně služeb s přidanou hodnotou, jako je například sadování, kompletace zboží a další. V posledních letech jsme hodně investovali právě do rozšíření těchto služeb a dnes je vidět, že to byla cesta správným směrem. Rozšířili jsme kapacitu našeho logistického areálu ve Vysokém Mýtě, personálně doplnili oddělení celních služeb, nakoupili nové stavební speciály do naší dceřiné firmy NIKA Logistics a takto bych mohla pokračovat dále. Samotná doprava je nízkomaržový byznys a diverzifikace našich služeb nám pomáhá dosahovat dobrých výsledků i v této nejisté době.

Dopravní i logistické společnosti v současnosti narážejí na prudký nárůst vstupních nákladů. Jak se s touto skutečností vypořádáváte?

Problémem je pro nás zejména rostoucí cena pohonných hmot, ale to trápí všechny dopravce víceméně stejně. Naše společnost se dlouhodobě vydala cestou snižování spotřeby paliva, ať už formou nákupu moderních úsporných vozidel nebo školením našich řidičů v ekonomické jízdě. Vybudovali jsme si pověst firmy, která dbá na spotřebu, což ne každému řidiči úplně vyhovuje, ale při současných cenách je to naše obrovská konkurenční výhoda - umíme jezdit úsporně a přitom na čas. I tak samozřejmě musíme reagovat na bezprecedentní růst cen pohonných hmot a toto navýšení promítáme prostřednictvím palivových doložek do cen našich služeb, což ne vždy jde tak rychle a v takovém objemu, jak bychom si přáli. Dále nesmíme zapomenout na náklady na pořízení techniky, na opravy vozidel včetně náhradních dílů, na mýtné, adblue atd. Další neustále rostoucí nákladovou oblastí jsou samozřejmě mzdy, v tom náš sektor podnikání není nikterak výjimečný. Důsledkem tohoto růstu všech nákladů je dlouhodobé navyšování přepravních cen a též omezování kapacit, právě v oblasti silniční dopravy.

Jsou poslední kroky, které vláda prezentuje jako pomoc dopravcům, podle vás dostatečné?

Situace se mění každou chvíli, proto je těžké reagovat. Více než kdy jindy dnes platí, že “nic není starší, než včerejší noviny”. Snížení spotřební daně samozřejmě vítáme, protože nám to může pomoci při konkurenčním boji se zahraničními dopravci, ale není to z pohledu dopravců dostatečné. Musíme si také uvědomit, že opatření, která směřují na pomoc našemu oboru, určitým způsobem „zachraňují“ celou ekonomiku. Pokud se budou ceny pohonných hmot držet takto vysoko dlouhodobě, dojde ke zdražení prakticky všeho zboží, i kdyby dopravci jezdili bez marží. Bohužel situace v dopravě není dobrá a dokážu si představit, že pro menší dopravce s nediverzifikovaným portfoliem a bez dostatečných finančních rezerv to může být brzy likvidační.

Evropská komise v souvislosti s cíli Zelené dohody pro Evropu prosazuje přechod k dekarbonizaci, a to i v silniční nákladní dopravě. Pokládáte tyto snahy z pohledu dopravní firmy v blízké budoucnosti za reálné?

Bohužel ne, a to se počítám mezi příznivce ekologických řešení. Směr je to dobrý, ale bohužel ještě nemáme technologie, které by dekarbonizaci v našem odvětví umožnily. Hovořilo se o využití vodíku nebo elektřiny, ale to je v současnosti ve větším měřítku zcela nereálné. Slibně vypadlo využití LNG, ale podívejte se, do jaké nemilosti se dostal zemní plyn v souvislosti s agresivní ruskou válkou. Čili je to primárně problém nedostatečných technologií a z druhé strany i nízké poptávky po ekologických přepravách. Pokud dojde ke zvýhodnění “zelených přeprav”, budeme na to jako dopravce připraveni reagovat a takové přepravy nabídnout. Zatím se to ale v praxi neděje.

Jaké máte zkušenosti se snižováním emisí v dopravě a s využíváním alternativních paliv?

V loňském roce jsme zakoupili první vozidlo na LNG. Jedná se první kamion v našich barvách, který využívá jiné palivo než naftu. Pro našeho významného zákazníka IVECO potřebujeme v rámci smluvních přeprav pravidelně v nočních hodinách projíždět jeden úsek v Rakousku, kde nejsou povolena dieselová vozidla. LNG pro nás tak byla v podstatě jediná možnost, a protože pro naše zákazníky děláme maximum, rozhodli jsme se investovat do tohoto alternativního pohonu. V každém případě budeme „naši novinku“ bedlivě sledovat a testovat z pohledu nákladů. Chceme být průkopníky v nových technologiích, ale musíme myslet i na jejich ekonomiku a flexibilitu.

Byť se budoucnost nyní asi těžko odhaduje, jaké máte v oblasti dopravy i logistiky plány pro letošní rok?

Nechci, aby to znělo příliš sebevědomě, ale nechceme se spokojit s ničím jiným než s růstem. Zavázali jsme se být stabilním zaměstnavatelem, který zajistí dostatek práce pro své zaměstnance. Zakázek na trhu je dostatek a jako firma máme nejlepší předpoklady pro jejich úspěšné zrealizování. Logistika tu byla, je a bude bez ohledu na současnou nejistou situaci. Chceme za všech okolností poskytovat prvotřídní logistické služby a pokračovat v dlouhodobém růstu našeho holdingu.

(lan)

Foto: Šmídl Holding

Na snímku jednatelka Šmídl Holding MVDr. Martina Šmídlová

spinner