Motivací k dodržování pravidel silničního provozu je bodový systém, shodují se řidiči

Motivací k dodržování pravidel silničního provozu je bodový systém, shodují se řidiči

18.1. - Více než polovina českých řidičů se na silnících necítí bezpečně a důvodem jsou podle nich ostatní motoristé. Svou jízdu vnímají jako správnou, a to i přesto, že sami připouští porušování pravidel a páchání přestupků. Hrozící pokuty totiž považují za nedostatečné, motivací pro dodržování předpisů je pro 84 % řidičů bodový systém.

Na silnicích se necítí bezpečně 54 % českých řidičů. Vyplynulo to z aktuálního průzkumu České asociace pojišťoven. Proč? „Strach řidičů pramení z chování ostatních motoristů, bezohledná a agresivní jízda, porušování pravidel. Chybu ale hledají u jiných, u sebe je nevidí. Přitom připouští, že dopravní předpisy porušují,“ uvedl k výsledkům Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

V roce 2022 spáchali Češi přes 466 tisíc dopravních přestupků. Jedním z důvodů, proč porušují řidiči předpisy, je dle jejich vlastních slov pocit beztrestnosti. „Ukázalo se, a vyplývá to i z dalších dat, že řidiče je potřeba v takové situaci také více motivovat, neboť nyní nastavená výše pokut má jen omezený efekt, a klíčem je bodový systém. Důležité je, aby nastavená pravidla byla pro řidiče srozumitelná a sami vnímali, proč je mají dodržovat. Proto se snažíme veřejnosti vysvětlovat, jaký je smysl úprav bodového systému a cílíme v nich na nejrizikovější dopravní přestupky,“ doplnil ministr dopravy Martin Kupka.

Mezi nejčastější přestupky patří nedodržování rychlosti, a to jak v obci, tak mimo obec. „Za loňský rok jsme evidovali celkem 149 401 těchto deliktů z celkového počtu 466 200 zjištěných přestupků službou dopravní policie. Nutno dodat, že násobně častější je rychlá jízda v obci,“ řekl ředitel dopravní policie, plukovník Jiří Zlý. Jeho slova potvrzují sami řidiči, pro které je překračování rychlosti nejčastějším porušením pravidel. Přes polovinu řidičů přitom považuje tento přestupek za nebezpečný. Ještě závažnější zjištění je v případě nedodržování bezpečné vzdálenosti – přesto, že ji za nebezpečnou považuje 92 % respondentů, 51 % ji nedodržuje. „Jako problematické se ukazuje i používání telefonu za jízdy, zejména u mladých řidičů do 24 let. Tato skupina pak podle průzkumu vykazuje i vyšší tendenci k překračování rychlosti,“ varoval Jiří Zlý.

Zaměřit se právě na nezkušené řidiče doporučují také respondenti, kdy by sami jako začátečníci v 76 % uvítali návazná školení garantovaná státem. Drtivá většina také podporuje zavedení řidičáku na zkoušku. „Ochota řidičů absolvovat další školení i podpora mladých řidičů ukazují, že návrh Ministerstva dopravy zavést řidičák na zkoušku je krok správným směrem,“ doplnil Jan Matoušek.

Nový a přehlednější bodový systém

K dodržování předpisů je podle 84 % dotázaných motivující bodový systém. Přínos je především v jasné hrozbě ztráty řidičského oprávnění, byť jen dočasného, které by pro řidiče znamenalo pracovní i osobní obtíže. Stav svého bodového konta zná nebo alespoň tuší 81 % řidičů, kde si ověřit už ale ví jen každý druhý. „Ministerstvo dopravy navrhuje zpřehlednit a nabídnout srozumitelnější bodový systém. Přestupky vedoucí k závažným nehodám budou postihovány přísněji, a naopak přestupky méně závažné, by měla řešit pouze finanční sankce, a nikoliv změna stavu bodového konta. Základní směr zjednodušení stanovuje sankce za dva, čtyři a šest bodů. U nejzávažnějších dopravních přestupků bude platit pravidlo dvakrát a dost, protože celkových trestných bodů je dvanáct, u čtyřbodových třikrát a dost,“ uzavřel Martin Kupka.

(pav)

Ilustrační foto: Policie ČR 

spinner