​Mercedes Benz představil GenH2 Truck, nákladní vozidlo poháněné palivovými články

​Mercedes Benz představil GenH2 Truck, nákladní vozidlo poháněné palivovými články

Výrobce nákladních vozidel Daimler Trucks představil v září technologickou strategii elektrifikace svých vozidel určených pro rozmanitý provoz od městské rozvážkové dopravy až po mezinárodní dálkovou dopravu – a tím potvrdil svůj zájem o naplňování cílů Pařížské dohody o ochraně klimatu. Akce se zaměřila především na technologii nákladních vozidel s palivovými články na vodík pro segment dálkové dopravy.

Prvním krokem v oblasti pohonu s palivovými články bude Mercedes Benz GenH2 Truck, který měl v září světovou premiéru jako koncepční vozidlo. Daimler Trucks na vozidle GenH2 Truck poprvé ukazuje, jaké konkrétní technologie výrobce s maximálním úsilím vyvíjí, aby také těžká nákladní vozidla s palivovými články mohla jezdit na náročných trasách v dálkové dopravě s flexibilním provozem díky dojezdu až 1000 kilometrů, či dokonce ještě více na jednu náplň palivových nádrží. Daimler Trucks plánuje zahájení zkušebního provozu nákladních vozidel GenH2 Truck u zákazníků na rok 2023. Spuštění sériové výroby má následovat ve druhé polovině tohoto desetiletí. Výkonnost vozidla bude přitom na stejné úrovni jako u porovnatelných konvenčních nákladních vozidel poháněných vznětovými motory, a to díky používání kapalného vodíku místo plynného, který se vyznačuje výrazně vyšší energetickou hustotou.
Společnost Daimler Trucks v září navíc poprvé prezentovala prototyp nákladního vozidla pro dálkovou dopravu s elektrickým pohonem napájeným z akumulátorů. Mercedes Benz eActros LongHaul zajistí pravidelné jízdy na plánovatelných trasách s vysokou energetickou hospodárností. Daimler Trucks plánuje zahájení sériové výroby modelu eActros LongHaul na rok 2024. Na jedno nabití akumulátorů bude mít dojezd cca 500 kilometrů. Již v roce 2018 bylo představeno těžké nákladní vozidlo Mercedes Benz eActros pro rozvážkovou dopravu s elektrickým pohonem napájeným akumulátory. Od té doby je eActros intenzivně testován v každodenním provozu u zákazníků a sériově se bude vyrábět od příštího roku. Dojezd sériově vyráběného modelu eActros na jedno nabití akumulátorů výrazně přesáhne hranici 200 kilometrů, dosahovanou u prototypu.
Podobné plány vozidel i časový harmonogram jejich uvádění na trh jako v Evropě realizuje Daimler Trucks také na trzích Severní Ameriky a Japonska. Portfolio společnosti Daimler Trucks v hlavních odbytových regionech Evropa, USA a Japonsko bude nejpozději od roku 2022 zahrnovat sériově vyráběná vozidla s elektrickým pohonem napájeným z akumulátorů. Společnost má kromě toho ambici nabízet v Evropě, Japonsku a Severní Americe nejpozději od roku 2039 pouze nová vozidla, která budou mít neutrální bilanci emisí CO2 v rámci provozu („tank to wheel“).

Modulární platforma ePowertrain

Technologickým základem všech sériově vyráběných středně těžkých a těžkých nákladních vozidel Daimler Trucks s elektrickým pohonem a neutrální bilancí lokálních emisí CO2 bude nová globální modulární platforma ePowertrain. Jedná se přitom o vozidla s výhradně elektrickým pohonem napájeným z akumulátorů nebo palivových článků na vodík. Technická platforma zajistí vysoké výkony, hospodárnost a dlouhou životnost. Daimler Trucks dosáhne jejím použitím pro všechna příslušná vozidla a trhy výhodných synergií a úspor z rozsahu.
Martin Daum, předseda představenstva společnosti Daimler Truck AG a člen představenstva společnosti Daimler AG, a Sven Ennerst, člen představenstva společnosti Daimler Truck AG, odpovědný za vývoj, nákup a region Čína, představili technologickou strategii v areálu STATION Berlin. Jako řečník vystoupil také Andreas Scheuer, spolkový ministr dopravy a digitální infrastruktury.

Reálné alternativy s neutrální bilancí pro nákladní dopravu

Martin Daum na akci uvedl: „Důsledně realizujeme naši vizi dopravy s neutrální bilancí emisí CO2. Přitom se soustředíme na technologie akumulátorů a vodíkových palivových článků, které mají opravdu neutrální bilanci lokálních emisí CO2 a které nabízejí potenciál, že se na trhu prosadí i v dlouhodobém horizontu. Díky této kombinaci můžeme našim zákazníkům nabídnout nejlepší varianty vozidel pro příslušné aplikace. Čím lehčí náklad a čím kratší vzdálenost, tím spíše se budou používat akumulátory. Čím těžší náklad a čím delší vzdálenost, tím spíše budou upřednostňovány palivové články.“
„Naši zákazníci činí racionální nákupní rozhodnutí a nechtějí u svých nákladních vozidel dělat kompromisy ohledně využitelnosti v každodenním provozu, užitečné hmotnosti a dojezdu. Požadavkům zákazníků jsme nekompromisně podřídili naše koncepční nákladní vozidla Mercedes Benz s alternativními pohony – GenH2 Truck, eActros LongHaul a eActros, stejně jako naše elektricky poháněná nákladní vozidla značek Freightliner a FUSO – a tím jsme pro ně vytvořili opravdové alternativy s neutrální bilancí lokálních emisí CO2. Nyní jsme představili hlavní technické specifikace našich elektricky poháněných nákladních vozidel, takže se všechny zúčastněné strany včas dozvídají příslušné informace a z nich vyplývající požadavky. Nyní je na řadě politická scéna a další aktéři i společnost jako celek, aby vytvořili správné rámcové podmínky. K tomu, aby byla zcela elektricky poháněná vozidla s neutrální bilancí emisí CO2 konkurenceschopná, jsou zapotřebí regulatorní a státní opatření včetně nezbytné infrastruktury pro nabíjení ekologicky vyráběnou elektrickou energií a pro výrobu, skladování a přepravu ‚zeleného‘, kapalného vodíku,“ dodal Martin Daum.
Spolkový ministr Andreas Scheuer uvedl: „Na našich silnicích potřebujeme nákladní automobily bez emisí CO2. To zahrnuje nákladní vozy s vodíkovými palivovými články. Vodík má obrovský potenciál pro oc hranu našeho životního prostředí a silnou ekonomiku. Proto již více než deset let propagujeme vodík v provozu – aktuálně například dnes představený koncept. I v budoucnu budeme silně podporovat rozvoj pohonů, přátelských k životnímu prostředí, a inovace v Německu a pro něj. Za tímto účelem chceme mimo jiné významně rozšířit dotace na vozidla. “

Parametry GenH2 Truck odpovídají konvenčním kamionům

Vývojáři společnosti Daimler Trucks vzali pro GenH2 Truck za základ vlastnosti konvenčního nákladního vozidla pro dálkovou dopravu Mercedes Benz Actros, a to především z hlediska tažné síly, dojezdu a výkonnosti. Sériová varianta studie GenH2 Truck nabídne při celkové hmotnosti 40 tun užitečnou hmotnost 25 tun. Dlouhý dojezd a vysokou užitečnou hmotnost umožní dvě speciální nádrže na kapalný vodík a mimořádně výkonný systém palivových článků. Tyto dva komponenty proto tvoří srdce koncepčního vozidla GenH2 Truck.
Odborníci společnosti Daimler využívají při vývoji nádrží na kapalný vodík rozsáhlé vlastní znalosti a zkušenosti, a navíc úzce spolupracují s významnou partnerskou společností. Také v oblasti palivových článků profituje výrobce ze zkušeností svých odborníků, kteří se již po desetiletí zabývají technologií i procesem výroby palivových článků. To je enormní výhoda. Společnost Daimler Truck AG uzavřela letos v dubnu předběžnou, nezávaznou dohodu se společností Volvo Group o založení společného podniku, který se bude zabývat vývojem, sériovou výrobou a prodejem systémů palivových článků pro použití v těžkých užitkových vozidlech a v dalších oblastech. Spojení sil sníží oběma společnostem náklady na vývoj a urychlí uvedení systémů palivových článků na trh. Společný podnik bude využívat know how společností Daimler Truck AG a Volvo Group. Společnost Daimler Truck AG založila novou dceřinou společnost Daimler Truck Fuel Cell GmbH&Co.KG. V ní sdružila veškeré koncernové aktivity v oblasti palivových článků. Tento krok umožní vytvoření společného podniku se společností Volvo Group.

Kapalný vodík umožní energeticky náročný provoz

Daimler Trucks preferuje kapalný vodík (LH2 – Liquid Hydrogen), protože v porovnání s plynným vodíkem má tento nositel energie v kapalném skupenství výrazně vyšší hustotu energie na jednotku objemu. Nákladní vozidla s palivovými články čerpají kapalný vodík do výrazně menších a díky nižšímu tlaku také mnohem lehčích palivových nádrží. Nákladní vozidla tak mohou mít větší nákladový prostor a vyšší užitečnou hmotnost. Současně mohou načerpat více vodíku, což výrazně prodlužuje dojezd. Sériově vyráběný GenH2 Truck bude tedy stejně jako nákladní vozidla s konvenčním pohonem na naftu vhodný pro dálkovou dopravu s obtížně plánovatelnými, vícedenními trasami, na nichž se každý den spotřebují velká množství energie.

 (lan)

Foto: Daimler Trucks
spinner