​Martin Klíma (E.ON): V následujících letech chceme vybudovat ultrarychlé dobíjecí huby s výkonem 900 kW

​Martin Klíma (E.ON): V následujících letech chceme vybudovat ultrarychlé dobíjecí huby s výkonem 900 kW

5.5. - Společnost E.ON se dlouhodobě zaměřuje na podporu elektromobility a je také spoluzakladatelem Elektromobilní platformy v České republice. Současný stav v oblasti dobíjecí infrastruktury i plány do budoucna nám přiblížil vedoucí oddělení Mobility Services Martin Klíma.

Jak velká je nyní vaše síť dobíjecích stanic a jak ji hodláte dále rozšiřovat?

Aktuálně máme instalovaných 178 veřejných dobíjecích stanic, kdy většina z nich disponuje dvěma dobíjecími body. Reálně jsme tak schopni v naší síti odbavit najednou více než 350 vozidel. Investovat do rozvoje sítě budeme i nadále, aktuálně máme v různých fázích rozpracovanosti 114 dobíjecích stanic po celé České republice. Pro další roky máme připravený poměrně velký projekt, kdy ve dvanácti lokalitách vybudujeme takzvané ultrarychlé dobíjecí huby. Každý z těchto hubů bude disponovat instalovaným výkonem 900 kW a bude schopen odbavit najednou až šest vozidel. Nacházet se budou podél hlavních tranzitních tahů a velkých měst jako jsou Praha, Brno, České Budějovice, Karlovy Vary, Ústí nad Labem a podobně.

Jaká je podle vás na pozadí současné situace ve světě a v automobilové průmyslu perspektiva rozvoje elektromobility? Byť její preferenci zdůrazňuje Zelená dohoda pro Evropu, počítáte i s možností jejího určitého zpomalení?

Zpomalení jsme mohli pozorovat pouze při narušení dodavatelských řetězců u výroby kabelových svazků, které jsou pro výrobu EV klíčové a jejich výroba a kompletace probíhají pro hlavní evropské koncerny právě na Ukrajině. Jedná se ovšem pouze o krátkodobý výpadek. V konečném důsledku zcela jistě zpomalení nevnímáme, naopak vidíme mnohem vyšší tlak než kdy dříve na ukončení využívání fosilních paliv. Green Deal tedy v kontextu aktuálních událostí nabude na významu znatelně více než před vypuknutím války na Ukrajině.

E.ON se zaměřuje také na dodávky CNG pro vozidla. Jaké plány máte v této oblasti, a to opět i v souvislostí s aktuálním děním ve světě a postojem Evropské komise k plynu jako k pouze přechodnému zdroji energie k ještě čistším zdrojům?

CNG je aktuálně vystaveno velmi vysokému tlaku právě v souvislosti s nákupem plynu, který musíme realizovat za současných podmínek, a které jsou násobně vyšší než v předchozích letech. To, že se jedná o přechodný zdroj v dopravě, nás samozřejmě velmi mrzí, protože my v E.ONu jsme v Česku průkopníky využívání plně obnovitelného biometanu. Nicméně ani ten nás v případě nových norem nespasí. Reálně to znamená, že v letošním roce dokončíme poslední instalace plnících stanic, nadále budeme všechny provozovat, ale investičně se budeme soustředit spíše na elektromobilitu.

V jaké míře využíváte pro své zásobování energií obnovitelné zdroje?

E.ON je obecně leaderem ve výkupu energie z obnovitelných zdrojů v ČR. Pro dobíjecí stanice využíváme certifikovanou zelenou elektřinu, na dvou dobíjecích stanicích máme dokonce instalované vlastní fotovoltaické elektrárny v kombinaci s bateriovými úložišti. Jak jsem zmínil již výše, v oblasti CNG se snažíme v maximální možné míře využívat takzvaně pokročilý biometan, tedy plyn, který je vyroben z obnovitelných zdrojů.

(lan)

Foto: E.ON

spinner