Kombinované dopravě se vyhýbají zákazníci, ne silniční dopravci

Kombinované dopravě se vyhýbají zákazníci, ne silniční dopravci

„Využívání kombinované dopravy není o tom, zda silniční dopravci chtějí či nechtějí překládat zboží z kamionu na vlak. Finální rozhodnutí o způsobu dopravy je vždy na zákazníkovi. Ten se rozhoduje podle rychlosti, ceny a komfortu. A v těchto ukazatelích většinou kombinovaná doprava nemůže silniční dopravě konkurovat.“ Upozornil na to minulý týden prezident Sdružení ČESMAD Bohemia Josef Melzer.

S pomocí kombinované dopravy však podle něj lze překonat některé překážky, které volný pohyb zboží komplikují. Ty mohou být dány administrativně (například před vstupem ČR do EU se na hranicích tvořily několikadenní fronty), geograficky (v cestě je například moře, hory) či propustností infrastruktury. „Avšak i tehdy, když je některá z těchto podmínek splněna, zůstává zde nedostatečná propustnost železniční infrastruktury, kde je upřednostňována osobní doprava. Dalším problémem pak je, že neexistuje zcela svobodný přístup k infrastruktuře, což se týká jak kolejí, tak překladových terminálů,“ uvedl Josef Melzer.

Kombinovaná doprava podle něj své místo na trhu neztratí, ale její význam také nikterak dramaticky nevzroste. Stát pro její rozvoj učinil některé důležité kroky, jako třeba vyhlášení podpory při pořizování přepravních jednotek z operačního programu Doprava. „To však nestačí. Stát si musí ujasnit priority, zda skutečně bude podporovat nákladní železniční dopravu, protože ta se prostě v současné době na koleje spolu s osobní nevejde. Dalším nezbytným krokem je pak liberalizace přístupu k infrastruktuře. Kombinovaná doprava má podporu silničních dopravců, nikdy však nebude pro všechny. Její místo na trhu ale stále vidím a věřím v její rozvoj. Nezbytně však potřebuje větší podporu v celé Evropské unii, a to v oblasti modernizace legislativy i větší liberalizace. Jinými slovy, je třeba odstraňovat překážky bránící jejímu lepšímu využívání,“ upozornil Josef Melzer.(fx, lan)

Foto: LAN

spinner