​IRU: Respektujte řidiče i při silničních kontrolách

​IRU: Respektujte řidiče i při silničních kontrolách

Na konferenci na vysoké úrovni o silniční kontrole, kterou uspořádalo belgické předsednictví Rady Evropské unie, Mezinárodní unie silniční dopravy IRU nastínila klíčová opatření ke zlepšení zacházení s řidiči při silničních kontrolách a k digitalizaci kontrolních dokumentů.

Výklad a uplatňování balíčku opatření pro mobilitu č. 1 (MP1) vyvolává od jeho přijetí v roce 2020 řadu praktických otázek. Objasnění klíčových ustanovení a scénářů bylo prioritou IRU, což vyústilo ve specializované akce, projekty, otázky, školení a semináře. Každý týden IRU svolává skupinu více než 100 odborníků ze svých členů z celé Evropy, kteří diskutují o výzvách a příležitostech. Už jen to ukazuje, že čtyři roky po vstupu MP1 v platnost je pocit naléhavosti ohledně kritických vyjasnění stále aktuální.

Na konferenci na vysoké úrovni o silniční kontrole pořádané belgickým předsednictvím Rady, které předsedal belgický místopředseda vlády Georges Gilkinet a na níž vystoupili generální ředitelka GŘ Move Magda Kopczyńska, další vysocí úředníci EU, odborníci z členských států, prosazovatelé, Evropská federace pracovníků v dopravě a různé mezinárodní organizace. Ředitelka sekce IRU pro prosazování zájmů dopravců v EU Raluca Marianová uvedla: „Přestože Evropská komise již objasnila mnoho nových ustanovení, odvětví je i nadále znepokojeno řadou oblastí, které postrádají jasnost. Jednotné chápání, provádění a prosazování pravidel MP1 je pro dopravce i orgány prosazování zásadní. IRU bude i nadále jedním z klíčových propagátorů jednotného výkladu a uplatňování pravidel, jimiž se řídí silniční doprava v celé Evropě, včetně dalšího vyjasnění pravidel komise pro vysílání, jako jsou scénáře týkající se výměny řidičů a přívěsů a také kombinované dopravy. Po vyjasnění základních scénářů v první polovině roku by se komise měla zabývat složitějšími případy v druhé polovině roku 2024.“

Dalším významným problémem, kterému odvětví čelí, je vnitrostátní provádění ustanovení o odměňování vyslaných řidičů podle MP1. Od dopravců se již očekává, že se budou při odměňování řidičů vyslaných do hostitelských zemí řídit novými pravidly. Vnitrostátní pravidla odměňování jsou však často velmi nejasná.

Navzdory právním povinnostem, které již zavazují provozovatele dopravy a členské státy, mají silniční dopravci a řidiči stále velké problémy s pochopením a uplatňováním četných komplikovaných vnitrostátních ustanovení o minimálních odměnách. IRU společně s Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) požádala Evropskou komisi, aby členským státům, dopravcům a řidičům poskytla kalkulačku a také správné vzory a pokyny, které by umožnily uplatňování ustanovení týkajících se vysílání řidičů.

Kromě toho projekt TRACE 2 financovaný EU (jehož cílem je podpořit společné chápání a harmonizované provádění a prosazování MP1) vypracoval soubor pokynů pro provádění a prosazování, které mají sloužit jako spolehlivý společný odkaz na to, jak uplatňovat ustanovení MP1.

„Měli bychom se zaměřit na časté a těžké pachatele. Při silničních kontrolách musí mít donucovací orgány možnost vidět hodnocení rizikovosti společností. Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu musí zajistit, aby členské státy byly včas připraveny se svými transparentními systémy hodnocení rizik, které společnostem umožní přístup k informacím a možnost odvolání,“ zdůraznila Raluca Marianová.

Projekt TRACE 2 je realizován ve spolupráci CORTE, IRU, Evropské federace pracovníků v dopravě, Squaris a za účasti Euro Contol Route a ROADPOL. 

(lan)

Foto: IRU

spinner