​IRU/IRF: Prezident IRU Radu Dinescu přiblížil hlavní výzvy pro silniční dopravce

​IRU/IRF: Prezident IRU Radu Dinescu přiblížil hlavní výzvy pro silniční dopravce

10.10. - Pod heslem Silniční doprava pro udržitelný a inkluzivní růst vystoupil prezident Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) Radu Dinescu na úvodním zasedání výroční konference Mezinárodní silniční federace (IRF) v marockém Marrákeši. Posluchačům z řad vládních agentur pro správu silnic, silničních stavebních společností a poskytovatelů dopravních služeb z celého světa nastínil tři hlavní výzvy: dekarbonizaci, digitalizaci a řidiče.

Pokud jde o dekarbonizaci, debata se soustředila na infrastrukturu pro alternativní paliva, například pokud jde o dobíjecí stanice na silniční síti, a na potřeby provozovatelů komerční silniční dopravy. Vize IRU Green Compact rámuje zavádění nízkouhlíkových a bezuhlíkových alternativních paliv spolu se čtyřmi dalšími klíčovými oblastmi: efektivitou logistiky, hromadnou osobní dopravou, technologií vozidel a chováním řidičů.

Pokud jde o digitalizaci, hovořil prezident o potenciálu Maroka jako digitálního obchodního centra s ohledem na pozitivní signály v oblasti digitalizace obchodu a dopravy. IRU spolupracuje s vládami a členy na urychlení tempa digitalizace, zejména v oblasti přeshraničního tranzitu zboží s eTIR a bezpapírové nákladní dopravy s e-CMR, digitálním protokolem k úmluvě OSN CMR.

Pokud jde o řidiče, prezident upozornil, že v loňském roce nebylo v zemích po celém světě obsazeno až jedno ze čtyř míst profesionálních řidičů nákladních automobilů, autobusů a autokarů, přičemž se předpokládá, že v letošním roce se toto číslo ještě zhorší.

IRU pracuje na mnoha řešeních tohoto chronického problému, včetně lepšího školení, snížení věku pro získání kvalifikace řidiče, podpory investic do bezpečného parkování a zlepšení image této profese. Vzhledem k tomu, že pouze 3 procenta profesionálních řidičů na celém světě jsou ženy, nastínil také snahy o přilákání většího počtu žen do této profese a zmínil úspěšnou strategii betonářské nadnárodní společnosti Holcim, která na zasedání rovněž vystoupila.

Na závěr zdůraznil, že vedle finanční podpory a pobídek je nejdůležitější úlohou vlád zavést jasný a pozitivní regulační rámec pro silniční dopravu, který umožní soukromému sektoru vstoupit a prosazovat řešení problémů v oblasti dekarbonizace, digitalizace a práce.

(lan)

Ilustrační foto: LAN

spinner