​IRU: Celosvětový nedostatek řidičů nákladních vozidel se do roku 2028 zdvojnásobí

​IRU: Celosvětový nedostatek řidičů nákladních vozidel se do roku 2028 zdvojnásobí

21.11. - Aktuální zpráva Mezinárodní unie silniční dopravy IRU o nedostatku řidičů za rok 2023 upozorňuje, že ve 36 zkoumaných zemích jsou neobsazeny více než tři miliony pracovních míst řidičů nákladních vozidel, což je 7 procent z celkového počtu. Vzhledem k tomu, že se zvětšuje obrovská propast mezi mladými a starými řidiči, bude se situace v příštích pěti letech výrazně zhoršovat, pokud se nic nepodnikne.

Průzkum mezi více než 4 700 dopravními společnostmi v Americe, Asii a Evropě, které představují 72 procent celosvětového HDP, zjistil, že nedostatek řidičů nákladních vozidel se v roce 2023 celosvětově zvýšil.

Dvěma výjimkami byly Evropa a Spojené státy, kde se nedostatek v roce 2023 mírně zmírnil v důsledku slabší poptávky po dopravě v důsledku inflace a přísnější měnové politiky omezující spotřebu a investice.

Předpokládá se, že nedostatek se v nadcházejících letech ještě zhorší. Bez opatření pro přilákání a udržení řidičů by mohlo být do roku 2028 ve zkoumaných zemích neobsazeno více než 7 milionů míst řidičů nákladních vozidel, včetně 4,9 milionu v Číně (20 % z celkového počtu míst), 745 000 v Evropě (17 % z celkového počtu pracovních míst) a 200 000 v Turecku (28 % z celkového počtu pracovních míst).

Generální tajemník IRU Umberto de Pretto řekl: "Strukturální problémy, které stojí za nedostatkem řidičů nákladních vozidel, nadále ovlivňují dopravní služby. Vzhledem k tomu, že počet nováčků je každoročně výrazně nižší než počet řidičů, kteří odcházejí do důchodu, je nyní třeba urychleně jednat. V zemích, které jsme prověřovali, nám chybí více než 3 miliony řidičů kamionů. Vzhledem k demografii této profese předpokládáme, že by se do pěti let mohla zdvojnásobit. Důsledky takového nedostatku již poškozují komunity, dodavatelské řetězce a ekonomiky, které jsou na našem průmyslu závislé. Nemůžeme dopustit, aby se nedostatek řidičů ještě zhoršil. Operátoři odvádějí svůj díl práce, ale vlády a úřady musí zvýšit úsilí o zlepšení pracovních podmínek a přístupu k této profesi."

Nejméně 50 % podnikatelů v silniční dopravě má ve většině sledovaných zemí vážné problémy s najímáním kvalifikovaných řidičů. Mnozí také nejsou schopni rozšířit své podnikání a ztrácejí stávající klienty a příjmy.

Přetrvávající demografické rozdíly

Populace řidičů nákladních vozidel stárne: méně než 12 % řidičů nákladních vozidel je mladších 25 let, v Evropě se jejich počet snižuje na 5 %. Jedinými dvěma zkoumanými zeměmi s vyšším podílem řidičů mladších 25 let jsou Čína (17 %) a Uzbekistán (25 %).

Podíl řidiček nákladních vozidel také zůstává i nadále nízký, pouhých 6 %, což je méně než v celém odvětví dopravy. Čína (6 %) a Spojené státy (8 %) mají mezi sledovanými zeměmi nejvyšší podíl řidiček nákladních vozidel.

Usnadnění přístupu

Mezera "od školy ke kolu" je klíčovou výzvou, které toto odvětví čelí. Minimální věk řidiče pro mezinárodní nákladní dopravu se v některých zemích stále pohybuje mezi 21 a 26 lety.

Vysoké náklady na školení, řidičské průkazy a pojištění také prodražují práci řidiče nákladního vozidla. Například ve Francii činí průměrné náklady na získání řidičského průkazu pro nákladní vozidla a osvědčení o odborné způsobilosti 5 250 EUR, což je více než trojnásobek minimální měsíční mzdy.

Vlády proto musí podle IRU usnadnit přístup k této profesi snížením minimálního věku pro řízení motorových vozidel a dotováním nákladů na kvalifikaci.

Řidiči ze třetích zemí

Stárnoucí populace – zejména v Evropě a ve Spojených státech, kde je méně než 13 % pracovníků mladších 25 let – částečně vysvětluje nedostatek řidičů, což naznačuje, že dostupná skupina vnitrostátních pracovníků nemusí stačit k pokrytí tohoto rozdílu. Měl by být usnadněn přístup kvalifikovaných řidičů ze třetích zemí k této profesi, což zemím s přebytkem profesionálních řidičů umožní pomoci v případě potřeby zaplnit mezery.

(lan)

Ilustrační foto: LAN

spinner