Evropská unie

Externality prodraží dopravu až o 8,6 %

Externality prodraží dopravu až o 8,6 %

Podle studie evropského Spojeného výzkumného střediska JRC lze po plánovaném započtení externích nákladů očekávat zdražení těžké silniční nákladní dopravy až o 8,6 procenta. Všeobecný ekonomický užitek nicméně podle jeho názoru „převáží negativní cenové dopady“.

Evropská komise pověřila JRC, aby pomocí simulací na vybraných trasách přesně vypočítalo dodatečné náklady, které silničním dopravcům vzniknou po novelizaci směrnice o eurovinětě. Nově budou v ceně nálepky obsaženy také dopady na životní prostředí, zvýšená hlučnost a ztráty způsobené kongescemi.

Pokud budou započítány nejvyšší možné ztráty vyplývající z hustého provozu, vzrostou podle studie náklady dopravců na trase Stockholm – Odense maximálně o 2,7 procenta, na trase Lyon – Bratislava o 5,2 procenta a na okružní trase Rotterdam – Kolín nad Rýnem – Rotterdam o 8,6 procenta. V konkrétním finančním vyjádření by to znamenalo nárůst nákladů až o 0,122 € na kilometr.

Autoři studie vycházejí z toho, že dopravci budou schopni 20 až 30 procent tohoto navýšení zvládnout zvýšením efektivity a zavedením nových technologií. U vozidel splňujících normu Euro 5 se na těchto trasách dodatečné výdaje zredukují v krajních případech z 0,026 a 0,053 € na 0,018 a 0,034 € za kilometr. Středisko JRC propočítalo dokonce i dopad zaúčtování externích nákladů do cen finálních produktů. Například tuňák by podražil o 1,4 procenta, rajčata o 0,8 procenta, osobní vozidlo o 0,6 procenta a zboží jako džínsy, mobilní telefony nebo káva o 0,1 procenta.

Převáží přínosy?

Studie tvrdí, že ekonomický užitek internalizaci externích nákladů bezpečně vyváží. Dojde k částečnému přesunu toku zboží na jiné druhy dopravy, zvýší se efektivita (lepší vytížení kapacit), budou preferovány nejmodernější technologie (vozidla standardu Euro 5) a zlepší se i využití samotné infrastruktury. Dosažené úspory by se měly pohybovat na úrovni 635 milionů € ročně. Ještě vyšší přínos studie předpovídá, pokud by se externí náklady začaly kalkulovat osobním vozidlům a ostatním druhům dopravy.

n

spinner