​Eurowag: Naše komplexní podpora elektromobilů je pro klienty zásadní

​Eurowag: Naše komplexní podpora elektromobilů je pro klienty zásadní

Společnost Eurowag je celoevropskou integrovanou platformou pro platby a mobilitu zaměřenou na odvětví silniční dopravy. Stranou její pozornosti nezůstává ani elektromobilita a alternativní paliva. Co v těchto oblastech nabízí, to nám přiblížili David Nurkovič, Product Owner eFleet Management, a Roy van Son, Alternative Fuel Manager.

Eurowag založil v roce 2019 Divizi pro elektromobilitu a alternativní paliva. Jak tato divize nyní funguje a na jaké oblasti se zaměřuje především?

David Nurkovič: Divize doznala změny v několika směrech. Témata elektromobilita a alternativní paliva považujeme v Eurowagu za velmi důležitá, proto také došlo k rozdělení aktivit do dvou samostatných oddělení. V rámci těchto aktivit se věnujeme transformaci současných produktů v portfoliu tak, aby byly připraveny pro novou éru alternativních paliv včetně elektřiny. Zároveň spolu se zákazníky vyhodnocujeme jejich potřeby a identifikujeme nové obchodní příležitosti. Po intenzivní práci v segmentu osobních automobilů a jejich logické elektrifikace se nyní věnujeme tématům spojených s nákladní dopravou. Mezi pilíře našich produktových aktivit v tomto směru patří navigování a plánování trasy specifické pro elektrický kamion nebo dodávku. Dále eFleet management systém a agnostické platební řešení, aby klient, který provozuje tzv. hybridní nebo chcete-li mix fleet, mohl v budoucnu používat snadno platební nástroje EUROWAG bez rozdílu platby za naftu, LNG nebo dobíjení. Také se snažíme zákazníků poskytnout služby týkající se výstavby vlastní neveřejné nabíjecí infrastruktury. Už nyní máme zákazníky, kteří provozují kamiony na elektrický nebo LNG pohon.

Roy van Son: Tým pro alternativní paliva pracuje na partnerstvích se známými poskytovateli technologií alternativních paliv a partnery spojených s přechodem na nové zdroje energie, kteří již mají nebo budou mít vlastní místa, kde lze tankovat například LNG a/nebo H2. Naším hlavním zaměřením je nabízet alternativní paliva na všech našich vlastních truckparcích (EW má více než 20 velkých čerpacích stanic pro těžké nákladní automobily v zemích jako je Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Polsko, Rakousko a Španělsko), kde můžeme našim zákazníkům z řad malých a středních podniků tato nová paliva nabízet. V současné době probíhá výstavba 2 LNG stanic v České republice na našich truckparcích v Kozomíně a Modleticích. Očekáváme, že LNG stanice budou spuštěny do provozu ve 4. čtvrtletí roku 2022. Naše síť pro akceptaci karet EW má vysoký podíl na trhu, co se týče připojených stanic, aby mohla sloužit našim zákazníkům i mimo naše vlastní čerpací stanice. V naší síti máme taky již více než 220 LNG stanic ve 12 zemích.

Naši zákazníci z řad malých a středních podniků budou potřebovat podporu, aby se mohli zapojit do přechodu na nové zdroje energie a my je budeme podporovat, kde to bude možné. To znamená, že jim poskytneme poradenství, společně se zasadíme o získání finančních prostředků na nákup dražších nákladních vozidel s alternativním pohonem, budeme spolupracovat s přepravci, abychom i z jejich strany prosadili poptávku po čistších palivech a podobně.

Jak možná víte, Eurowag má také velmi široký komplexní soubor služeb, s kterými můžeme něco změnit. Například informování o výjimkách z mýtného, budoucí potřeba správy CO2 emisí, refundace daní v souvislosti s alternativními palivy atd.

Jaký je zájem o váš produkt eFleet Management?

David Nurkovič: Produkt se zaměřuje na podporu elektromobilů a jejich snadnou správu, logicky tak kopíruje stav trhu prodejů nových elektromobilů. Dodávky nových elektromobilů jsou ovlivněny čipovou krizí v automobilovém průmyslu a současnou situací na Ukrajině, která taktéž ovlivňuje i dodavatelský řetězec. Na druhou stranu se ukazuje, že jdeme jednoznačně správným směrem. Naše komplexní podpora elektromobilů je pro klienty zásadní. Chtějí mít přehled o užívání a dobíjení svých elektrifikovaných vozů. Zákazník velmi oceňuje informace o stavu nabití a přehledné statistiky nákladů za dobíjení. S elektromobily přichází nová vlna požadavků na kvalitu informaci o stavu vozu, protože nikdo nechce ráno vyjet autem s nenabitou baterií. Široké portfolio podporovaných osobních elektromobilů a plug-in hybridů v našem systému skvěle doplňuje téměř 100% pokrytí segmentu lehkých užitkových vozů – tedy zejména elektrických dodávek. Ty nyní nacházejí využití u tzv. rozvážky poslední míle a registrujeme zájem společností o podporu bezemisní dopravy hlavně v tomto odvětví. Množství našich zákazníků se hlásí k tématům dekarbonizace a udržitelnost dnes dostává nový rozměr. Klientům poskytujeme konzultace, jak si vybrat správný elektrifikovaný vůz pro konkrétní účel do jeho flotily. I samotná elektrifikace vozového parku má svoje fáze a klienti, kteří pochopí specifika dílčích kroků, mají šanci být v přechodu mnohem úspěšnější. V současné době se již zabýváme elektrifikací nákladní dopravy. Řadě lidí vidí kamion jako prostředek pro dlouhé trasy po Evropě, ale naše analýzy ukazují, že nejméně 50 % průměrného denního nájezdu v kamionové dopravě proběhne na trasách do 100 km. Dává tedy logicky i zde velký smysl zabývat se tématem elektrifikace. Již nyní v našem systému obsluhujeme elektrický kamion Volvo FL electric, který využívá náš klient DHL.

Jak se díváte v souvislosti s aktuálním děním ve světě a válkou na Ukrajině na další využívání alternativních paliv v silniční dopravě?

Roy van Son: Domníváme se, že to znamená urychlení využívání alternativních energií. Fosilní paliva budou stále dražší kvůli měnícím se dodavatelským trhům, ale ještě důležitější je, že "penalizace", které budou mít fosilní paliva, zvýší i cenovou hladinu nafty. EU připravuje nejrůznější regulace, které nás mají od fosilních paliv odsunout. Tento vývoj bude tlačit na používání a akceptování čistších paliv. Musíme chápat, že válka na Ukrajině nám ukazuje křehkost dodavatelského řetězce, která skutečně poškozuje náš průmysl. Pochopte, že tato nadcházející klimatická krize bude ještě mnohem horší, když nebudeme jednat hned.

(lan)

Foto: Eurowag

Na snímcích David Nurkovič, Product Owner eFleet Management, a Roy van Son, Alternative Fuel Manager

spinner