Eurowag má od Ness Czech nové řešení pro transportní firmy

Eurowag má od Ness Czech nové řešení pro transportní firmy

18.10. - Řešení PriceTag pro individuální naceňování pohonných hmot, které využívají čerpací stanice pro dopravce a logistické firmy v Evropě a Asii, vyvinul pro Eurowag systémový integrátor Ness Czech. Systém v reálném čase procesuje miliardy cen v různých měnách a umožňuje pružně zavádět nové služby a obchodní modely. Třicítka expertů Ness prací na projektu PriceTag strávila 17 měsíců.

Původně používala společnost W.A.G. payment solutions, obchodující pod značkou Eurowag, pro tvorbu cen pohonných hmot a hodnocení transakcí 10 let staré řešení, které již nedokázalo plnit požadované funkce. Systém narážel především na výkonnostní limity a uživatelský diskomfort a nenabízel dostatečnou pružnost při zavádění inovací a nových služeb. Obchodní zástupci společnosti nemohli efektivně nastavovat správnou cenotvorbu pro rostoucí portfolio zákazníků i služeb, což zpomalovalo některé obchodní procesy.

Rychlost, uživatelská přívětivost a flexibilita

Z technologického pohledu byl cílem projektu přechod na nejnovější technologie provozované v cloudu a výrazné zvýšení rychlosti a uživatelské přívětivosti. Z obchodního hlediska pak šlo zejména o efektivní hromadné i individuální nastavování cenotvorby pro klienty, jednotlivá obchodní místa a o zvýšení flexibility systému pro zavádění nových služeb, obchodních modelů a produktových bundlů.

„S ohledem na dlouhodobou udržitelnost jsme zvolili použití moderních a zároveň široce používaných technologií. Jako cloudová infrastruktura slouží Microsoft Azure, pro správu se používá Azure Kubernetes Service, Docker a Azure DevOps. Kvůli komplexnosti a termínům byl projekt dodán agilní formou s pomocí metodiky Ness Agile,“ přiblíži Martin Silvička, Vice President pro CEE ve společnosti Ness Czech.

Nové řešení PriceTag je rozděleno do několika samostatných modulů. Purchase Price Management slouží cenovým specialistům ke správě nákupních cen a prodejních modelů. Pricing Engine obchodní zástupci Eurowagu používají k nastavování komerčních marží, k analýze cen a simulaci finančních dopadů. Rating Engine poskytuje zákazníkům aktuální ceníky a oceňuje jejich konkrétní transakce.

Plnění obchodních cílů a spokojenost s uživatelským rozhraním

Přes 90 % uživatelů si u nového řešení PriceTag pochvaluje zlepšení uživatelského rozhraní a použitelnosti systému, včetně možnosti nastavování cenotvorby na mobilních zařízeních.

„Optimalizace cenotvorby již v prvních měsících používání nové aplikace přispěla k plnění prodejních cílů. Odezva systému PriceTag při hromadných změnách cenotvorby nad větším počtem zákazníků se zlepšila z řádově desítek vteřin až minut na jednotky vteřin. Systém dokáže naceňovat desítky transakcí za vteřinu. Automatické kontroly cenotvorby snižují riziko chyb v zadávaných cenách a následných reklamací koncových zákazníků,“ popsal Vladimír Šanda, který je v Eurowagu zodpovědný za cenotvorbu. Nové řešení je také připraveno na možné budoucí rozšiřování o další funkce, produkty a obchodní modely s horizontem již v řádu několika týdnů.

(lan)

Foto: Ness Czech

spinner