​EP podpořil plán infrastruktury pro alternativní paliva

​EP podpořil plán infrastruktury pro alternativní paliva

Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) uvítala minulý týden hlasování Evropského parlamentu, který podpořil ambiciózní a komplexní nařízení o infrastruktuře pro alternativní paliva (AFIR), jež má pomoci dekarbonizaci komerční silniční dopravy.

Hlasování podle IRU potvrdilo potřebu pevného a robustního politického rámce, který vyšle silný signál podpory odvětví silniční dopravy a jeho dekarbonizačních cílů. Jak prosazuje IRU, vyšší standard infrastruktury bude mít zásadní význam pro zajištění toho, aby byla v Evropě zavedena odpovídající zařízení pro provoz nákladních vozidel, autobusů, autokarů a taxíků na alternativní paliva.

Raluca Marian, ředitelka IRU pro prosazování zájmů IRU při EU, uvedla: „Vítáme hlasování Parlamentu o nařízení AFIR. Pochopili, že Evropa potřebuje odvážnější zákony a politiky k vybudování fungující sítě infrastruktury pro alternativní paliva, která umožní dekarbonizaci komerční silniční dopravy.“

„Toto hlasování umožňuje zahájit jednání s Evropskou radou a komisí. Stanovisko parlamentu je protiváhou postoje Rady EU přijatého na začátku tohoto roku, který byl z hlediska závazku členských států podporovat odvětví silniční dopravy zklamáním. Nyní doufáme, že členské státy a komise zvolí odvážnější a razantnější přístup,“ dodala.

Před třemi týdny IRU uvítala hlasování dopravního výboru Evropského parlamentu (TRAN) ve prospěch zvýšení požadavků na výkon a také předjímání termínů pro zřízení infrastruktury pro dobíjení elektrického proudu a doplňování vodíku na hlavních a globálních sítích TEN‑T.

Plénum Evropského parlamentu podpořilo stanovisko výboru TRAN i zprávu Ismaila Ertuga. Text přijatý plenárním zasedáním odráží výzvy IRU z posledních měsíců, které se týkaly potřeby razantnějho přístupu k budování infrastruktury pro dobíjení a alternativní doplňování paliva pro komerční silniční dopravu.
„Vzhledem k tomu, že na trh těžkých nákladních vozidel začínají pronikat vozidla s nulovými emisemi, je nezbytné zavést infrastrukturu pro alternativní paliva v celé EU. Bez rozsáhlé sítě infrastruktury pro alternativní paliva nemůže dojít k rozšíření vozidel s nulovými emisemi. Dekarbonizace silniční dopravy vyžaduje značné investice ze strany podniků i států. Vyzýváme členské státy, aby přispěly svým dílem a podpořily ambiciózní směrnici AFIR, jak ji přijal Evropský parlament,“ uzavřela Raluca Marian.

(lan)

Foto: LAN

spinner