EK i nadále mlčí k problému Brenner, možná bude následovat žaloba

EK i nadále mlčí k problému Brenner, možná bude následovat žaloba

27.10. - Vzhledem k tomu, že Evropská komise i nadále nic nedělá proti tyrolským omezením tranzitní dopravy kamionů na Brennerské trase, chce italský dopravní průmysl žalovat instituci EU za nečinnost. Asociace autodopravců ANITA, FAI a FEDIT si podle vlastních vyjádření najaly advokátní kancelář, aby podala příslušnou žalobu. V únoru a září předložil innsbrucký právní expert Peter Hilpold jménem Jihotyrolské obchodní komory v Bozenu dvě zprávy, podle kterých ani „sektorový zákaz řízení“ ani současný zákaz řízení v noci v Tyrolsku nejsou slučitelné s právem EU. Ale i poté, co byly tyto analýzy předloženy, a přestože generální ředitelství Komise pro vnitřní trh, dopravu a životní prostředí měla podporu pro řízení o porušení povinnosti proti Rakousku, Komise nepodnikla žádné další kroky, čímž sdružení svůj krok odůvodnila. Generální ředitelství dopravy sice počítá s brzkým pohybem v dlouhých bezvýchodných jednáních mezi Rakouskem, Německem a Itálií o Brennerském tranzitu, italské asociace zjevně tuto naději nesdílejí.

„Vzhledem k politické nečinnosti jsou právní kroky jediným způsobem, jak získat konkrétní odpovědi na naše legitimní požadavky na Brennerskou otázku, která je o to naléhavější, že Tyrolsko oznámilo ještě přísnější opatření pro sektorový zákaz,“ řekl Thomas Baumgartner, prezident asociace ANITA a prezident společnosti Fercam. Zástupkyně tyrolského guvernéra Ingrid Felipeová (Zelení) nedávno potvrdila, že existují plány, jak sektorový zákaz ještě více zpřísnit.

„Není nám jasné, zda Komise změnila hodnocení Brennerského průsmyku na menší problém, nebo jde o politický problém, protože vztahy mezi EU a vládou ve Vídni jsou již napjaté, ale faktem je, že Brennerský průsmyk je a zůstává v podstatě uzavřen,“ řekl generální tajemník FEDIT Enzo Solaro. To znamená obrovské škody pro nákladní dopravu na sever a pro obnovu italské ekonomiky. Podle Solara bylo v roce 2019 přes evropský koridor Skandinávie-Středozemí přepraveno zboží v hodnotě 170 miliard EUR.

SSL ČR

Foto: Pixabay

spinner