Informační systém na D1

Dálnice D1 bude inteligentní

Naše nejzatíženější komunikace spojující západní a východní část České republiky se postupně promění v inteligentní dopravní tepnu. Pomůže k tomu telematický systém, který v nejbližších týdnech začne přímo na dálnici montovat Národní dopravní informační a řídící centrum.

„Řidiče zajímá, jestli trasa, po které jedou nebo na kterou se chystají, je průjezdná a sjízdná,“ řekl minulý týden koordinátor Jednotného systému dopravních informací pro ČR Jaroslav Zvára. Podle jeho slov mohou řidiči přizpůsobit svoje rozhodování aktuální dopravní situaci pouze v případě, že mají potřebné dopravní informace. Jakákoli dopravní nehoda, překážka provozu, uzavírka nebo jiné omezení průjezdnosti komplikuje cestování, přináší stres a nervozitu. „Počítal jsem, že budu v Brně ve dvě odpoledne, a už tady v koloně čekám půl hodiny. Kdybych to věděl, tak si zařídím další věci a rozhodnu se jinak,“ doložil situaci na D1 na příkladu výpovědi jednoho řidiče kamionu Jaroslav Zvára.

Informace se budou sbíhat do Ostravy

V těchto dnech se v Ostravě dokončuje montáž moderních informačních a komunikačních technologií v Národním dopravním informačním a řídícím centru (NDIC). Již nyní se zde střídá celkem patnáct operátorů v nepřetržitém provozu ve dne i v noci, aby bděli nad provozem na pozemních komunikacích v celé republice, pochopitelně včetně dálnice D1 i dalších kapacitních komunikacích. Na centrální pracoviště přicházejí průběžně informace o nehodách, které byly hlášeny na tísňové linky policie, hasičů nebo zdravotnické záchranky. „V praxi to funguje tak, že když operační důstojník na operačním středisku Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina v Jihlavě dostane oznámení o dopravní nehodě na D1, už v okamžiku vyslání výjezdové posádky NDIC zcela automaticky bez zásahu lidské ruky ví, kam hasiči konkrétně jedou a kde se nehoda pravděpodobně stala,“ vysvětlil koordinátor Jaroslav Zvára. Obdobné napojení na systémy tísňového volání je v rámci projektu Jednotného systému dopravních informací pro ČR již realizováno nebo se dokončuje i ve spolupráci s Policií ČR, Zdravotnickou záchrannou službu, obecními policiemi ve městech a s dalšími organizacemi a institucemi. Správci komunikací ve prospěch NDIC předávají v zimním období několikrát denně aktualizované informace o sjízdnosti komunikací, v létě pak o omezení provozu při provádění prací oprav a údržby. V centru jsou nebo budou dostupné informace o povolených uzavírkách z důvodu výstavby a rekonstrukce komunikací. „Na NDIC využíváme také informace od řidičů – zpravodajů Zelené vlny Českého rozhlasu nebo dobrovolných zpravodajů ÚAMK, které však před dalším publikováním ověřujeme,“ doplnil koordinátor.

Bez pomoci telematiky to nepůjde

Tam, kde nestačí člověk, pomáhá telematika. „Jen informační technologie dokážou průběžně každých 10 až 12 minut automaticky monitorovat a vyhodnocovat informace o teplotě vozovky, vzduchu, srážkách nebo nebezpečí tvorby náledí v průměru na každých 10 až 15 km dálnice, pouze telematický systém napojený například na mýtné brány je schopen automaticky detekovat tvorbu kolon a jen prostřednictvím dohledového kamerového systému se na provoz na dálnici může dispečer správce komunikací nebo operační důstojník Policie ČR podívat přímo ze svého pracoviště, aniž by na místo musel přímo vyjet,“ dodal Jaroslav Zvára.

Inteligentní dálnice je protkána systémem detektorů, které sledují počasí, hustotu provozu a průjezdnost komunikace nebo tvorbu kolon. Informační technologie v NDIC budou data o kritických situacích automaticky nebo za pomoci operátorů nepřetržitě vyhodnocovat.

Přibudou nové dálniční cedule

O aktuálních problémech nejen na D1 se řidiči dozvědí z celkem téměř 30 proměnných informačních tabulí, které na úseku mezi Prahou a Kroměříží přibudou ještě do konce roku. Pokud si pořídí navigační přístroj se službou RDS-TMC, mohou již nyní ve zkušebním provozu přijímat dynamické informace přímo pro trasu, po které jedou. Všechny dopravní informace z Jednotného systému dopravních informací pro ČR se ještě v průběhu prázdnin objeví na nových internetových stránkách a budou dostupné také pro všechny rozhlasové a televizní stanice, informační služby telekomunikačních operátorů a pro další provozovatele různých dopravních informačních služeb.

V průběhu příštího roku bude dálnice D1 doplněna na výjezdu z Prahy a v úseku okolo Brna liniovým řízením provozu, které umožní v případě vysoké hustoty provozu snížit nejvyšší povolenou rychlost a zajistit tak plynulejší průjezd vyššího počtu vozidel. Inteligentní dálnice bude vybavena také průjezdní dynamickou váhou pro vážení zejména kamionů za jízdy.

Po dálnici bezpečněji už za rok

První etapa telematického systému na D1 bude dokončena do listopadu letošního roku, druhá etapa zahrnující mimo jiné i možnost detekce kolon na objízdných trasách dálnice pak o rok později. Národní dopravní informační a řídící centrum je do plného provozu uváděno v současné době.

„Bezpečnost a plynulost dopravy nejen na D1 se zvýší, pokud řidiči začnou ve svém vlastním zájmu dopravní informace využívat. V konečném důsledku by se tak měli vyhnout kritickým situacím. Na základě aktuálního stavu provozu se mohou vždy sami rozhodnout, kudy a kdy pojedou,“ dodal Jaroslav Zvára.

Tomáš Johánek

spinner