Co přinesl prosinec 2018 v dopravě

Co přinesl prosinec 2018 v dopravě

Závěr roku přinesl řadu událostí kolem krádeží zásilek z dopravních prostředků i ze skladů a také krádeží zboží včetně vozidel a nezřídka i za použití násilí. Bylo by milejší věnovat se na konci roku tématu pohodovějšímu, než je moderní loupežnictví. Avšak rádi ukážeme i to pozitivní – některé nové kroky, jak se touto situací do budoucna potýkat.

Pojišťovatelský TTclub operující na všech kontinentech byl schopen sestavit první pololetní globální analýzu krádeží zásilek: při každém čtvrtém případu (24%) je s nimi spojeno násilí. S ohledem na to je zejména nebezpečné řidičské povolání v Jižní Americe (51 %), ale i v Severní Americe (38 %). Značně nižší je potenciál násilí ze strany zlodějů v Asii (17 %). Říká se, že v Evropě jsou násilné únosy kamionů v Evropě zřídkavé. Ale ve zmíněné zprávě varují experti, že v některých zemích jde o případy poměrně časté, zejména pokud jde o Itálii (18%) a Francii. Zloději používají vlastní vozidla, aby donutili nákladní vozy k zastavení. Jinak v Evropě dominuje lupičské pronikání do vozidel řezáním plachet.

Experti také upozorňují na nárůst počtu krádeží zásilek především ve spojení se vstupem velkých band do ilegálního drogového obchodu. A tyto kriminální živly stále více financují své operace přes krádeže dopravovaných zásilek. Zvláště kritická je situace v Argentině, Chile a Peru. V USA a Kanadě se vykrádání náklaďáků týká především těch, jež bývají odstaveny bez dozoru. Na Blízkém východě a v Africe hraje při tomto druhu zločinnosti klíčovou roli korupce. Zlodějské bandy disponují často falešnými policejními auty, tlampači a reflektory, ale i uniformami získanými od zkorumpovaných policistů. Krádežemi zásilek trpí ve světě nejvíce sektory potravin a nápojů – mají představovat 27 procent všech případů. A ještě: ke třem čtvrtinám krádeží zásilek dochází v rámci dodavatelských řetězců na silnici. Jen 3% připadají na železnici.

Potřeba ošetřit narůstající hrozby krádeží zboží vedla v minulosti k založení Asociace na ochranu přepravovaného zboží TAPA, a sice z iniciativy výrobců zboží vysoké hodnoty.

Ti hledají u svých poskytovatelů logistických služeb záruky na své zboží během přepravního procesu. V současnosti poskytuje TAPA tři standardy k řízení specifických rizik spojených s krádeží zboží vysoké hodnoty. Pokrývají sklady a logistické areály (TAPA FSR), silniční přepravu (TAPA TSR) a leteckou přepravu (TAPA TACSS). Naplnění všech těchto standardů je ověřováno nezávislým auditem akreditované certifikační společnosti a v případě úspěšného absolvování auditu je společnosti udělen certifikát, který platí tři roky.

Dnes se více zaměříme na to nové v působení TAPA: jde totiž o nově zaváděný certifikační program pro parkoviště v Evropě s vyššími stupni 1 a 2, který definuje požadavky na bezpečné parkování (PRS – Parking Security Requirements). Standard nyní zahrnuje tři bezpečnostní stupně, jakož i napojení nezávislých auditorských míst do certifikačního procesu.

Program vede k tomu, aby rostoucí kriminalita kolem zboží na nejištěných parkovištích klesala. Dodavatelské řetězce v Evropě trpí nedostatkem bezpečných parkovišť. Podle statistik se sedm z deseti deliktů týká nezajištěných parkovišť. Bezpečná parkoviště jsou naléhavostí i z hlediska nedostatku řidičů. Lepší podmínky jsou předpokladem, aby se více mladých lidí rozhodovalo pro vstup do tohoto povolání.

Některým výrobcům kamionů nejsou lhostejné krádeže zásilek spojené s jejich vozidly, zejména pokud jde o firemní náhradní díly. Třeba koncernová logistika Volkswagenu je od počátku roku členem TAPA. Pro transporty v Rumunsku výrobce ve spolupráci se spedicí Alpensped vyvinul koncepci na omezování krádeží zásilek a dosáhl jejich snížení v regionu o 70%. Mnoho krádeží zde šlo na konto profesionálně organizovaných zlodějských band. Koncepce řeší volbu tras, výchovu a chování řidičů, jakož i patřičné zacházení s vozidlem.

Pokud jde o reakce státních orgánů na vykrádání nákladních aut, nejvíce jim došla trpělivost v Německu. Konference zemských ministrů dopravy přijala v minulých dnech důležitý závěr v této věci. Požádala stálou konferenci ministrů vnitra, spravedlnosti a senátorů, aby se povinně zabývala tématem opatření proti krádežím zásilek v silniční nákladní dopravě. To je důležitý průlom pro dvouletý policejní projekt Cargo včetně akční skupiny, který odstartoval po delší přípravě v červenci. Vkládají se do něj velké naděje v boji s přeshraniční organizovanou kriminalitou s těžištěm „v krádežích zásilek za pomoci řezání vozových plachet“.

Jiří Kladiva

spinner