​Co přinesl březen 2019 v dopravě

​Co přinesl březen 2019 v dopravě

S nástupem jara spatřilo na úseku dopravy světlo světa několik odborných studií a také konkrétních organizačních záměrů. V dnešním komentáři zmíním dvě studie; jednu věnovanou rostoucímu uplatňování zemního plynu v dopravním sektoru a další na téma vysoce kapacitní silniční dopravy. A nelze pominout železnici: v závěru se věnuji nové Evropské drážní zbožové koalici. Zkapalněný zemní plyn (mezinárodně značený LNG) má podle analýzy energetického koncernu Shell vysoký potenciál snížit v Evropské unii emise z výfukových plynů lodí a těžkých nákladních aut. Do roku 2040 by se mohly jenom v plavbě snížit emise o 132 milionů tun za rok; studii o tom zveřejnila v minulých dnech společně s Německým centrem pro leteckou a kosmickou dopravu (DLR) Technická univerzita Harburg. Autoři vycházejí z toho, že až 6000 hlavně velkých námořních lodí bude poháněno LNG.

Ve srovnání s motorovou naftou produkuje LNG o 25 % méně emisí CO2, o 90 % méně oxidu dusíku, také velmi málo síry a jemného prachu. Studie vychází z toho, že se světový obchod s plynem zvýší do roku 2040 asi o dvě třetiny a o více než 80 procent tohoto nárůstu bude pokryto LNG.

Poněkud méně výrazné než v plavbě, která spotřebovává velmi mnoho paliva, by měly být účinky využití LNG pro nákladní vozidla. V tomto směru by bylo možné snížit v EU emise výfukových plynů do roku 2040 až o 4,7 milionu tun za rok, kdy bude v provozu kolem 480 tisíc vozidel poháněných LNG. Bylo by to 17 procent z 2,76 milionu těžkých nákladních aut v EU. Za rok by se ušetřilo více než 11 miliard litrů motorové nafty. V současnosti je na evropských silnicích v provozu kolem čtyř tisíc nákladních vozidel na LNG. Společnost Shell je na tomto úseku aktivní a staví na hlavních evropských trasách čerpací stanice na LNG.

V Paříži byla nedávno představena další studie s názvem Vysoce kapacitní doprava, bezpečné a udržitelné silniční cargo. Publikovala ji pracovní skupina stejného názvu, která spadá pod Mezinárodní dopravní fórum (ITF) OECD. Ve snaze řešit nárůst silniční přepravy zboží se studie zabývá dopadem uplatnění vysoce kapacitních vozidel (HCVs) na silniční nákladní dopravu. Dále se věnuje i tomu, jak by vhodná úprava mohla uvolnit hmotnostní a rozměrová omezení a dovolit užívání těchto vozidel ve speciálních zeměpisných oblastech a na specifických trasách. Rovněž posuzuje přístup k pilotním a kompletním programům užívání zmíněných vozidel, dopad na silniční infrastrukturu a důsledky pro ostatní dopravní obory, průmysl a společnost.

Studie shledala, že HCV mohou být použita k provozu na existujících silnicích bez dalších investic do infrastruktury. Mohou značně zlepšit efektivitu a bezpečnost provozu silniční dopravy, snížit dopravní náklady a spotřebu energie. HCV vozidla dále přispívají k dekarbonizaci dopravy snižováním spotřeby paliva a emisí na jednotku dopravovaného carga a snižování počtu jízd. Dalším významným zjištěním je fakt, že pokrok v informačních a komunikačních technologiích usnadní zavádění vozidel HCV. Umožní totiž jejich monitorování a snazší přístup na silniční síť.

Studie proto doporučuje využít jejich potenciál ke zvýšení dopravní efektivity, snížení dopravních objemů i emisí a dosažení lepší bezpečnostní situace. Vozidla mají poskytnout maximální prospěch pro regiony, ve kterých budou provozována. Závěry studie budou projednány na workshopu, který pořádá Asociace evropských výrobců automobilů (ACEA) 7. května v Bruselu.

Závěrem několik slov k nové drážní koalici s názvem Rail Freight Forward. V minulých týdnech většina drážních podniků evropských zemí informovala o svém odhodlání též její cestou snížit negativní dopad nákladní dopravy na životní prostředí zvýšením podílu drážního zboží do roku 2030 na 30 procent (nyní 18 %). Plán koalice podtrhuje, že významným krokem je trvalý důraz na zvyšování konkurenceschopnosti drážního sektoru z hlediska frekvence, spolehlivosti, pružnosti, cen a služeb. To zahrnuje zjednodušení vedení vlaků, snazší převod zboží na železnici a zlevňování železniční dopravy. Dále je třeba věnovat se existujícím bariérám, jako jsou jazykové požadavky, mezinárodní kontingentní management a sestavy vlaků.

Koalice vyzývá tvůrce politiky a hlavní drážní činitele, aby spolupracovali při zavádění vnějších podmínek potřebných pro dělbu práce mezi obory. Obrací se i na národní a unijní úřady, aby poskytly průhledný a solidní rámec pro manažery infrastruktury k realizaci drážní sítě. Koalice dále žádá, aby úřady vyrovnaly daně, administrativní náklady, jakož i ceny přístupu na infrastrukturu pro různé obory dopravy, čímž by se srovnaly podmínky pro vlaky a kamiony. Současnými členy koalice jsou BLS Cargo, ČD Cargo, CL Cargo, DB Cargo, Green Cargo, Lineas, LTE Group, Mercitalia, Ost-West Logistik, PKP Cargo, Rail Cargo Group, SBB Cargo, SNCF Logistics a ZSSK Cargo. Na světové konferenci o klimatu loni v prosinci v Katovicích představitelé koalice Rail Freight Forward informovali mimo jiné i o své ambici pomoci ušetřit v příští dekádě až 290 milionů tun CO2.

Jiří Kladiva

spinner