​Čína podpořila v souvislosti koronavirem silniční dopravce

​Čína podpořila v souvislosti koronavirem silniční dopravce

26.3. - Od vypuknutí pandemie COVID-19 hraje odvětví silniční dopravy v Číně klíčovou roli při prevenci a kontrole šíření viru a obnovení normálního hospodářského a sociálního života. Například k 21. březnu dodaly kamiony do nejhůře postižené provincie Chu-pej (s hlavním městem Wu-chan) celkem 391 300 tun nezbytných zdravotnických potřeb jako jsou masky a ochranné oděvy, jakož i životně důležité potřeby pro domácnost.

Čínští dopravci však nyní čelí tvrdým dopadům. Zatímco odvětví silniční dopravy se vzepjalo a udrželo tok nezbytného zboží, náhlá změna v chodu společnosti měla na odvětví obrovský dopad. V meziročním srovnání podle údajů Čínské asociace silničních dopravců se osobní doprava v lednu a únoru snížila o 52,4 procenta a silniční nákladní doprava o 24,8 procenta (v těchto údajích není zahrnuta provincie Chu-pej).

V důsledku toho provozovatelé dopravy pociťují obrovský propad ve svých příjmech a čelí vážným hrozbám pro své podniky.

V reakci na tyto výzvy čínská správ provedla řadu opatření včetně:

- odstranění všech silničních poplatků (včetně poplatků za použití mostů a tunelů) po celé zemi u všech vozidel až do ukončení pandemie;

- zavedení politiky nezastavování, nekontrolování nezpoplatňování vozidel dopravujících nezbytné potřeby a základní personál;

- poskytování finanční podpory společnostem postiženým epidemií koronaviru, zejména malým a středním podnikům a společnostem pověřeným přepravou nezbytného zboží a každodenních potřeb;

- otevření hranic pro oživení ekonomiky.

Tato opatření se podle čínského sdružení silničních dopravců začala vyplácet a byly již zaznamenány projevy nárůstu na trhu silniční dopravy. Se současnou stabilizací situace v Číně a poklesem nových případů nákazy koronavirem se nyní pozornost obrátila k oživení ekonomiky. Součástí tohoto úsilí je zachování otevřených přeshraničních logistických toků.

Čínský prezident Si Ťin-pching minulý týden nařídil vládě, aby prováděla opatření na kontrolu virů prostřednictvím mezinárodní spolupráce a současně udržovala hladký chod globálního dodavatelského řetězce.

Tento přístup je také v souladu s nedávnou výzvu Mezinárodní unie silniční dopravy IRU adresovanou Organizaci spojených národů, Evropské unii a dalším orgánům. V ní IRU naléhá na vlády, aby přijaly okamžitá a společná opatření. Klíčovým úkolem je, že logistické toky musí zůstat otevřené a provozovatelé dopravy musí být finančně podporováni, aby mohli následně přispět k hospodářskému oživení.

(lan)

Foto: Pixabay

spinner