Christoph Mahr: Eurowag pomáhá dopravcům s plynulým přechodem na nový mýtný systém

Christoph Mahr: Eurowag pomáhá dopravcům s plynulým přechodem na nový mýtný systém

Jednou ze služeb, které společnost Eurowag dopravcům nabízí, je zprostředkování plateb mýtného. Sešli jsme se proto s Chrisem Mahrem, šéfem mýtných operací pro českou společnost W.A.G Payment Solutions, a. s., který nám přiblížil nabídku společnosti v této oblasti i aktuální vývoj týkající se přechodu na nový mýtný systém v České republice.

Dobrý den, Chrisi. Koho se téma elektronického mýtného nejvíce týká? Kdo by si tento rozhovor měl přečíst?

Jelikož se budeme bavit o mýtném systému v České republice, většina informací je určena především majitelům logistických a dopravních společností s vozidly s hmotností nad 3,5 tuny, potažmo dispečerům a řidičům samotných vozidel. A to jak v Česku, tak v zahraničí.

Jak funguje mýtný systém v České republice v současné době?

V současnosti je platba mýta zprostředkována společností Kapsch, která operuje mýtné brány na dálnicích, rychlostních silnicích a vybraných silnicích I. třídy. Všechna vozidla nad 3,5 tuny musí být zaregistrována v mýtném systému a obdrží palubní jednotku (OBU), která pomocí magnetických vln komunikuje s mýtnými branami. Platba tedy probíhá elektronicky, a to formou pre-pay, tedy před vjetím na komunikaci, anebo post-pay, po užití komunikace. Platit je možno jednou z mnoha tankovacích karet (například společnosti Eurowag) anebo kartou platební.

Tento systém funguje v České republice již delší dobu. Co z platby mýta dělá „horkou novinku“?

Česká republika plánuje relativně velké změny v mýtném systému, a to představení nového poskytovatele a také nový princip, na kterém celý systém bude fungovat.

Kdy můžeme změnu systému očekávat?

Startovní datum je stanoveno na 1. prosince letošního roku, datum je však zatím stále pouze orientační.

Kdo bude nový poskytovatel?

Tendr vyhrálo české konsorcium firem CzechToll a SkyToll.

Řekl jste, že se bude měnit i systém mýta. Jaké změny mohou tedy dopravci čekat?

Jeden z hlavních rozdílů bude, že nové palubní jednotky budou komunikovat s mýtným systémem pomocí GPS, mýtné brány tedy nebudou potřeba. Pro správce mýtného systému tak bude jednodušší rozšířit či ubrat placené úseky; již nyní se mluví o zhruba 900 km silnic první třídy. Jelikož bude relativně lehké měnit placenou síť, celý systém bude lépe zvládat změny v budoucnosti.

Druhá největší změna je přechod k jinému poskytovateli mýta, tudíž celý administrativní proces a nákup palubní jednotky musí každý učinit znovu, což je pochopitelně velká administrativní zátěž.

Bude dopravce změna systému něco stát?

Palubní jednotky technicky nestojí nic, avšak platí se vratná záloha. To bude pro dopravce určitě největší finanční zátěž.

Kolik činí taková vratná záloha?

V současné době se jedná o částku okolo 1500 Kč, záloha za novou jednotku je stanovena na 2468 Kč. Pokud tedy stávající zákazník vrátí starou OBU a zakoupí novou, vyjde ho to přibližně na 1000 Kč za jedno vozidlo.

Zmínil jste, že přechod na nový systém bude vyžadovat značné množství administrativy ze strany dopravců. Co přesně dopravci potřebují k přechodu na nový systém?

Každá firma se musí individuálně zaregistrovat do systému. Dále pak musí zaregistrovat každé vozidlo, aby bylo schváleno. K tomu je potřeba samozřejmě technický doklad vozidla, někdy také CEMT (povolení pro mezinárodní nákladní dopravu). Celý proces se může značně protáhnout, pokud se objeví jakékoliv nesrovnalosti.

To opravdu zní jako značná zátěž…

Registrace do mýtného systému není žádná legrace. Právě Eurowag může dopravcům v této oblasti hodně pomoci.

Jakou roli Eurowag v tomto procesu hraje?

Eurowag je firma nabízející palivové karty, vrácení daní, správu vozového parku, ale v současném kontextu hlavně řešení placení mýta. Je jedním z největších hráčů mobility v Evropě, pochází však z České republiky, kde také převážně působí, a to již skoro 25 let. Zdejší systém tedy zná perfektně, má pevné vztahy s poskytovateli mýtných systémů a nabízí jednoduchý a efektivní systém platby mýta, nejen v České republice.

Co tedy Eurowag nabízí?

Eurowag jako první firma na trhu otevřel předregistraci do nového mýtného systému, nabízí tedy dopravcům možnost zarezervovat si novou OBU již teď a předejít případným problémům, pokud by registrační proces nechali na poslední chvíli. Eurowag také poskytuje řešení veškerých administrativních procesů spojených s odhlášením staré jednotky. V podstatě se dá říct, že přechod či nová registrace do mýtného systému budou s Eurowagem téměř bezstarostné, a hlavně firmy nebudou mít žádný „downtime“ a řidiči se nebudou muset o nic starat na hranicích.

Tyto služby jsou poskytovány jak stávajícím zákazníkům, tak samozřejmě všem, kdo by k Eurowagu chtěli přestoupit s blížícím se nástupem změny systému, a to jak v Česku, tak v zahraničí.

Jak se tedy dopravci mohou zaregistrovat k Eurowagu?

Celý proces je velice jednoduchý. Každý, kdo má zájem, by měl nejdříve navštívit naši webovou stránku www.eurowag.com a vyplnit registrační formulář do nového mýtného systému. Následně budou zájemci kontaktováni někým z našeho týmu anebo mohou sami zavolat na zákaznickou linku.

Děkujeme, Christophe, za váš čas, bylo to vskutku informativní.

Já děkuji za tuto příležitost.

(PR)

Foto: Eurowag

spinner