ČESMAD Bohemia zahájil kampaň na snížení nehodovosti zahraničních řidičů

ČESMAD Bohemia zahájil kampaň na snížení nehodovosti zahraničních řidičů

12.7. - Bohužel ještě o něco rychleji, než přibývá na českých silnicích zahraničních kamionů (v roce 2018 klesl podíl českých kamionů na vybraném mýtu pod 50 procent), roste jejich nehodovost. Sdružení ČESMAD Bohemia se proto rozhodlo pomoci obrátit tento trend a za podpory České kanceláře pojistitelů realizuje projekt na snížení nehodovosti zahraničních řidičů nákladních vozidel na vozovkách v ČR.

Projekt se jako první vůbec zaměřuje na ovlivnění chování zahraničních řidičů nákladních vozidel na českých silnicích prostřednictvím informační kampaně upozorňující na zvláštní podmínky silničního provozu v ČR a také na problémy, které tito řidiči sami působí a ohrožují ak i ostatní účastníky provozu. Chce oslovit maximální počet zahraničních řidičů nákladních vozidel pohybujících se na českých komunikacích, a to přímo, prostřednictvím jejich zaměstnavatelů a dopravních asociací. Chce je upozornit na základní problémy provozu na silnicích, odlišnosti v dopravních předpisech a přispět ke zvýšení jejich informovanosti. Zvláštní pozornost přitom bude věnovat nejpočetnějším skupinám řidičů tranzitujících přes ČR, tedy řidičům z Polska, Slovenska, Rumunska a Maďarska a Německa.

„První krok, tzv. flash kampaň, jsme již udělali. V květnu sdružení připravilo informační leták v sedmi jazycích, který kromě zmapování rekonstruovaných dálničních úseků upozorňuje zahraniční řidiče na důležité bezpečnostní zásady, a především pak na nově otevřený portál www.transit.tir.cz. Zde se obracíme na všechny řidiče nákladních vozidel z jiných států s prosbou, aby věnovali maximální pozornost řízení, a nabízíme jim důležité informace o pravidlech a podmínkách provozu na našich komunikacích,“ uvedl mluvčí sdružení Martin Felix.

„V měsíci červnu tak již tisíce řidičů obdrželo přímo do ruky leták nazvaný Higways Under Construction i se samolepkou Jezevčíka propagující portál www.transit.tir.cz. Distribuce probíhala na všech našich dálnicích a protože nám s ní pomáhala i krásná děvčata, setkala se s překvapivě vlídným přijetím oslovených zahraničních řidičů.

Samozřejmě si uvědomujeme, že jedna kampaň nemůže zcela změnit poměry na našich silnicích. Může se však stát důležitým střípkem ve skládačce opatření usilujících o zlepšení bezpečnostní situace a snížení nehodovosti zahraničních řidičů nákladních vozidel,“ dodal Martin Felix.

(lan)

Foto: ČESMAD Bohemia

spinner