​BGL: Zdvojnásobení mýtného pod záminkou hrany klimatu jen zbytečně zvyšuje inflaci

​BGL: Zdvojnásobení mýtného pod záminkou hrany klimatu jen zbytečně zvyšuje inflaci

Německý logistický a dopravní svaz BGL v současné době rozhodně odmítá faktické zdvojnásobení mýtného z důvodu nedostatečného klimatického efektu a předpokládá citelné zvýšení nákladů pro konečného spotřebitele. Spotřebitelé budou zatíženi 7,62 miliardami eur ročně, a to navíc k již existující inflaci a výměnou za nic. Střední dopravní podniky se tak cítí degradovány na pouhé inkasní agentury spolkové vlády.

Mýtné v Německu pro těžká nákladní vozidla má být od 1. prosince letošního roku doplněno o složku CO2, což odpovídá přibližně zdvojnásobení mýtného. S mýtným za CO2 se jako opatřením na ochranu klimatu se však podle BGL propaguje něco, co jím vůbec není. Dopad na klima nelze v nejbližších letech předpokládat, protože v současné době nejsou k dispozici ani vozidla s alternativními pohony, ani odpovídající infrastruktura pro tankování a nabíjení.
Podíl vozidel s bateriovým pohonem nebo pohonem na palivové články v německém vozovém parku činí u tahačů pouze nepatrných 0,03 procenta. V dohledné době také chybí infrastruktura pro nabíjení a doplňování paliva, která je pro provoz nákladních vozidel s alternativním pohonem nezbytná - například „meganabíječky“ pro rychlé nabíjení na silnici existují pouze na papíře. A řešením podle BGL není ani přechod na železnici - ta sama o sobě jede na plný výkon. Zajímavé je, že ani samotné ministerstvo dopravy neočekává v příštích letech pokles příjmů z mýtného za CO2, nýbrž jeho nárůst, takže nic nenasvědčuje řídicímu efektu, upozornil svaz BGL.

Mýtné nemůže být zdrojem odměn pro vedoucí pracovníky na železnici

Navíc dodatečné příjmy z mýtného za CO2 mají být použity téměř výhradně pro železnici. „V zásadě nelze nic namítat proti vyšším investicím do železniční infrastruktury: BGL vždy podporoval prudký nárůst investic do železniční infrastruktury, pokud budou financovány z obecných rozpočtových prostředků spolkového ministerstva dopravy. Z nového zákona o mýtném se však budou financovat vysoké odměny vedoucích pracovníků v železniční skupině. V důsledku toho chybí prostředky na klimaticky šetrnou transformaci silniční nákladní dopravy, na obnovu mostů a churavějící sítě hlavních silnic a na rozšíření parkovacích míst pro kamiony,“ varoval svaz BGL.

Urychlené zpoplatnění CO2 podkopává důvěryhodnost vlády

A v neposlední řadě je podle BGL zcela zásadní, že slib daný v koaliční smlouvě o zamezení dvojího zatížení národním obchodováním s emisemi na jedné straně a zpoplatněním CO2 na straně druhé není návrhem zákona dodržen. Mluvčí představenstva BGL Dirk Engelhardt uvedl: „BGL tento návrh důrazně odmítá. Bylo by lepší zavést mýtné za CO2 postupně od roku 2025, jak již BGL navrhl. O důvěryhodnosti vlády, a tím i politiky jako celku, rozhodují právě obtížně proveditelná opatření.“

(lan)

Foto: Krone

spinner