​Anketa DN: Silniční dopravci musejí zvyšovat ceny za dopravu

​Anketa DN: Silniční dopravci musejí zvyšovat ceny za dopravu

Energetická krize, inflace a rostoucí náklady mají dopad na všechna odvětví. Jak na stávající situaci reagují silniční dopravci, na to jsme se zeptali zástupců některých dopravních firem. Jejich vyjádření však lze stručně shrnout do jediné věty – ceny za dopravu je třeba zvyšovat.

1. Jaký dopad na vás má energetická krize, inflace a rostoucí náklady?

2. Jste nuceni kvůli tomu zvyšovat ceny za dopravu?

3. Jak na případné navyšování cen reagují vaši zákazníci?


Jan Bokoč, jednatel BLM Trucking, s. r. o.

1. Energetická krize na nás přímo dopadá hlavně v cenách nafty a AdBlue. Až na výjimky nás jako dopravce ceny elektřiny a plynu v celkových nákladech tolik nezatěžují. Nepřímo však přes inflaci a rostoucí náklady za mzdy, služby a materiál.

2. Samozřejmě! Jinak by to byla ekonomická sebevražda nebo velmi rychlá cesta ke krachu. Doprava se už od krize v roce 2008 nevrátila na původní úroveň, míra zisku je buď minimální nebo záporná. Proto na každé sebemenší zvyšování nákladů musíme reagovat a promítat do cen zákazníkům. Doposud většina z nás měla uzavřené různé palivové doložky. Ale ty rozhodně nestačí pokrýt současné vícenáklady v plné výši.

3. Samozřejmě s nelibostí. Někteří to chápou a ostatní se buď přizpůsobí, nebo ne. Samozřejmě i oni řeší podobné ekonomické problémy jako my a u některých se může stát, že doprava bude tak drahá, že si jí už nebudou moci dovolit zaplatit a promítnout do svých cen výrobků.

Tady si ale musíme položit otázku, proč byly ceny dopravy tak nízké a proč byly následně ceny výrobků či zboží tak nízké? Podle mě se doprava do budoucna musí zdražit na takovou úroveň, aby se zejména obchodníkům či překupníkům nevyplatilo nakupovat například běžné spotřební zboží na druhé straně Evropy a dovážet ho do ČR a ještě se slušným ziskem prodat. Tím pádem by bylo na trhu dostatek dopravní techniky, která by generovala dostatečný zisk na krytí všech nákladů tak, abychom byli schopni dobře platit svým řidičům.


Ing. Michal Hošek, jednatel HZ Truck, s. r. o.

1. Naše vstupy kulminují, jsou až o 30 procent vyšší oproti loňsku; v průměru jsme na 25procentním nárůstu našich nákladů.

Problém je v tom, že naši zákazníci většinově vnímají pouze nárůst nafty. Ostatní položky jsou rádoby přehlíženy, což nám komplikuje naše další vyjednávání.

Doprava vždy dohání zpětně své ztráty. Takto dorovnáváme již druhý rok po sobě. Mnohým zákazníkům to splývá a vyhodnocují naše požadavky jako neúměrné.

Na druhou stranu i naši zákazníci hledají úspory, takže naše zájmy jsou nyní protichůdné.

2. – 3. Další zvyšování dopravních cen je nevyhnutelné. Protipól je zastavení, či zakonzervování flotily.

U našich zákazníků cítím velkou nechuť k navyšování dopravních cen. I přesto se o to budeme snažit s maximální intenzitou.

Osobně se nyní přikláním k redukci vozového parku.


Karel Klouda, předseda představenstva ZDEMAR Transport, a. s.

1. Energetická krize nás zasáhla zejména prudkým nárůstem cen ropných produktů. Významný nárůst nákladů byl u mezd, cen pneumatik, AdBlue ale také například cen nových nákladních vozidel a jejich náhradních dílů. Někteří zákazníci také byli kvůli neúnosným nákladům nuceni snižovat výrobu a pro nás to znamenalo snížení počtu zakázek.

Situace se celou dobu vyvíjí velmi dynamicky a těžko se predikuje nějaký vývoj. Tato situace klade už delší dobu vysoké nároky na celý náš tým.

2. – 3. Nejhorší byla prodleva mezi okamžikem navýšením cen pohonných hmot a přenesením nákladů na zákazníka. Už jsme draze tankovali, ale než došlo k navýšení cen, jezdili jsme se ztrátou. Část kontraktů máme ošetřenou palivovými doložkami, ty ale nejdou aplikovat pokaždé. Také u ostatních položek nákladů došlo k prudkému nárůstu a mnohé se nepodařilo přenést na zákazníky. Například pořízení nového vozidla vyjde o více než 50 procent dráž než před dvěma roky, což dělá na jeden kilometr navýšení zhruba 3Kč. Zkuste to přenést na zákazníka…


David Kovářík, jednatel KAREKA, spol. s r. o.

1. Energetická krize na nás měla kromě negativního dopadu i pozitivní vliv. Negativní vliv z důvodu zásadně zvýšených nákladů na naftu, v našem případě o 37 procent oproti roku 2021 při zachování stejného kilometrického výkonu vozidel. Negativní dopad rostoucích nákladů byl samozřejmě i u dalších položek. Ale nafta od března zásadně rezonovala celou republikou.

Pozitivní dopad je, že se všemi smluvními zákazníky byla nově domluvena, nebo upravena stávající naftová doložka, a to na měsíční bázi. Tím se náklady na naftu promítly do období, kdy vznikly. Naftovou doložku prakticky neaplikujeme pouze na přepravy z volného trhu, kterých zajišťujeme minimum. Ale i u zakázek z volného trhu se snažíme o narovnáni ceny k aktuálnímu vývoji.

Jako další pozitivní dopad vnímám i to, že nová cenová ujednání, případné změny vyhodnocení naftových doložek byly aplikovány ihned. Důležitá je srozumitelná a okamžitá komunikace se zákazníky, kterým bylo sděleno, že není možné čekat na vývoj ceny nafty, nebo vyhodnocovat doložky až po uplynutí čtvrtletí či jiných období.

Zmiňuji pouze naftu, ale obdobně jsme postupovali i po nárůstu ceny AdBlue v loňském roce a při mimořádném zvýšením mezd u naší společnosti koncem tohoto roku.

Inflace nám zvyšuje především mzdové náklady, kdy se snažíme její dopady na zaměstnance snížit prostřednictvím inflačního příspěvku vyplaceným v posledním čtvrtletí tohoto roku.

Inflace zvyšuje i ceny za služby, které využíváme pro naše podnikání.

2. Ceny za přepravy pravidelně upravujeme zákazníkům každoročně k začátku roku. Prudký vzrůst nákladů v dopravě a zvýšené personální náklady nás přiměly ceny upravit ještě jednou během roku a zvyšující se náklady přenést na zákazníky. Nárůst cen v našich vstupech je extrémně vysoký a jako dopravci jsme s ním konfrontováni ze všech stran. Ať se jedná o pořízení nových vozidel, pneumatik, náhradních dílů, zvyšujících se cen za servisní práce na našich vozidlech přes vyšší sazby pro financování vozidel až po mzdy řidičů a kolegů pracujících v kancelářích. S ohledem na skutečnost, že podnikaní v dopravě kalkuluje s nízkými maržemi, je nutnost na každý nákladový výkyv na trhu okamžitě reagovat a přenést ho na partnery, pro které službu zajišťujeme. Je logické, že i oni musí zvýšené náklady promítnout do koncového produktu.

Je potřeba, aby si každý dopravce uvědomil svou důležitost a správně kalkuloval cenu poskytované služby, bez ohledu na velikost jeho vozového parku a v tomto duchu s partnery jednal. Ze strany dopravců se nejedná o jednostranný akt navyšování cen z důvodů vyšších zisků. Jedná se o partnerství, kdy první strana potřebuje druhou. Bez dopravy se zastaví ekonomika.

3. Prvotní reakce zákazníků jsou různé, ale nakonec, po předložení argumentů, dojde ke shodě ceny za poskytnutou službu. U naší společnosti, až na jednu výjimku, k dohodě vždy došlo.


Ing. Jiří Vospálek, sales and project manager Transco Bohemia, s. r. o.

1. Inflace a energetická krize se nás přirozeně dotýká v plném rozsahu. Nárůst nákladů mezi roky 2017 a 2022 je přes 61 procent. Nejedná se pouze o naftu, kde došlo ke zvýšení ceny z cca 23 Kč na 39 Kč. Hrozivý nárůst je u močoviny AdBlue (z 5,5 Kč na 25 - 50 Kč). Mzdy, opět ve stejném časovém obdobní 2017 – 2022, vzrostly o 60 procent. Nákupy dopravní techniky přestavují zhruba 46procentní nárůst ceny. Ceny pojištění, pneu, servisních prací atd. – vše roste bohužel větším tempem, než je zveřejněná inflace, a je velmi těžké v silně konkurenčním prostředí silniční dopravy vše plně promítnout do konečné ceny zákazníkům, kdy silniční doprava pracuje všeobecně s velkým obratem, ale s malou marží. Novou významnou nákladovou položkou se stává financování techniky v EUR. Po letech stabilně nízkých nákladů na financování tyto významně rostou hlavně od 3Q/2022. Současně v celé EU rostou sazby mýtného.

2. – 3. Naše nabídkové ceny jsme nuceni pravidelně valorizovat a rostoucí náklady přenést do cen našich služeb. U drtivé většiny našich obchodních partnerů se nám toto daří i díky kvalitě našich služeb a dlouhodobě dobře budovaným vztahům. U malého procenta našich klientů se nesetkáváme s kladnou odezvou a s nimi následně ukončujeme obchodní spolupráci. Současně se nám však daří sjednávat nové kontrakty s novými odběrateli.

S nemalou částí našich klientů již máme sjednány palivové doložky, kdy následně není nutné při každé změně ceny paliva vyjednávat nové ceny a cena se automaticky upraví (nahoru i dolů) sjednaným indexem. Všeobecně jsou zvýšené náklady na palivo přijímány zákazníky nejlépe, naopak ostatní náklady musíme lépe a důsledněji u našich klientů vyargumentovat či podpořit například nákladovými indexy ČESMAD Bohemia. Ale toto je vždy individuální a jednáme s každým naším partnerem.

Největším problémem u sjednávání nových kontraktů je nejistota stability nákladových cen a jejich případný vývoj v čase. U ročních kontraktů, výběrových řízení atd. je predikce cen nejistá.

Milan Frydryšek

Ilustrační foto: LAN

spinner