Vyšlo v DN č. 22

Aleš Willert (C.S.CARGO): Očekáváme, že letos i přes nepříznivé podmínky udržíme stabilní výsledky

Aleš Willert (C.S.CARGO): Očekáváme, že letos i přes nepříznivé podmínky udržíme stabilní výsledky

27.10 - Dopravci i logistické společnosti se v posledních letech musejí vypořádávat s rostoucími náklady. Jak na neustále se měnící podmínky reaguje skupina C.S.CARGO a co pokládá v současnosti za hlavní výzvy, na to jsme se zeptali jejího generálního ředitele Aleše Willerta.

Logistické a dopravní společnosti se už od loňska potýkají s rostoucími náklady. V poslední době k tomu přistupuje i růst ceny pohonných hmot. Jak se to odráží na vašem podnikání?

V posledních třech letech jsme svědky stále rostoucích nákladů v logistickém a dopravním sektoru, což je trend, který se vzhledem ke světovému dění zintenzivnil od loňského roku. Významnou roli opravdu hraje i prudký růst cen pohonných hmot. Společnost C.S.CARGO na tyto výzvy reaguje pomocí řady strategických kroků. Optimalizujeme operace a zefektivňujeme výběr tras, více diverzifikujeme portfolio a rozšiřujeme naše služby. Například jsme navýšili působení v oblasti rychloobrátkového zboží, pokračujeme v digitalizaci procesů jak interních, tak směrem k zákazníkům, a stále klademe důraz na úzkou spolupráci s našimi klienty. Díky tomu všemu můžeme minimalizovat dopady rostoucích nákladů na naše podnikání, kdy jsme i my museli navýšit ceny. Celkově usilujeme o neustálé zvyšování efektivity našich logistických procesů s cílem udržet náklady pod kontrolou a zároveň poskytovat vysokou kvalitu služeb.

Jaké výsledky na tomto pozadí očekáváte v letošním roce? Navíc ekonomika stagnuje a vláda hledá úsporná opatření, která budou mít zřejmě další dopad i na spotřebu…

Současná ekonomická situace v České republice, kdy ekonomika prochází, dá se říci, fází stagnace a vláda implementuje úsporná opatření, vytváří velmi významné výzvy a nejistotu. Nicméně díky našemu silnému postavení na trhu a diverzifikaci služeb očekáváme, že i přes tyto nepříznivé podmínky udržíme stabilní výsledky s mírným nárůstem. Naše společnost pokračuje v rozšiřování své působnosti a posilování partnerství, což nás staví do pozice, kde můžeme čelit současným ekonomickým výzvám a pokračovat ve svém růstu.

Jaký vývoj v cenách za dopravu očekáváte v příštím roce, kdy v Německu již má být zvýšené mýto a podobně tomu má být od března i v České republice?

Zvýšení mýtného v Německu a očekávané zvýšení mýtného v České republice od března příštího roku bude mít bezesporu dopad na náklady za dopravu. Očekáváme, že ke zdražování mýta přikročí i další evropské země. Pro nás a naše zákazníky to bude samozřejmě znamenat zvýšení nákladů, jelikož se bez navýšení cen neobejdeme. Připravujeme kroky, které nám umožní pružně a efektivně reagovat na tyto změny a zmírnit dopady na naše zákazníky a zároveň udržet konkurenceschopnost našich služeb na trhu.

Jak se vám daří za těchto nejasných podmínek vyjednávat ceny za přepravu na další období?

Vyjednávání cen za přepravu je v současném nejasném ekonomickém prostředí náročné, nicméně my čerpáme z našich dlouhodobých vztahů a důvěry, kterou jsme si během let vybudovali. Klíčové je udržet otevřený a transparentní dialog s našimi zákazníky a partnery, což nám umožňuje najít kompromisní a vzájemně výhodné cenové řešení. Je to každodenní práce našeho obchodního týmu.

Provozujete i elektrickou dopravní techniku. Jak se do budoucna díváte na využití této technologie v těžké nákladní dopravě, případně jiných alternativních pohonů?

Postupně se nám daří rozvíjet a zařazovat alternativní pohony do naší flotily. Je to také důležitou součástí vztahů s našimi klienty, kteří v rámci svých strategií hledají cesty, jak snížit své dopady na životní prostředí. A my jsme schopni jim taková řešení nabízet. S jedním klientem jsme v loňském roce po diskuzích a sérii testů zařadili do provozu plně elektrický nákladní vůz, který zaváží jejich zboží do centra Prahy.

Bezemisní vozidla jsou pro nás klíčovým prvkem budoucího rozvoje nákladní dopravy. A to nejen kvůli snižování emisí, ale také dosažení udržitelnosti v našem oboru. Budeme i nadále investovat v této oblasti a sledujeme také možnosti dalších alternativních pohonů, jako je vodík nebo bioplyn. Postupně taková vozidla dle možností a požadavků zákazníků zařazujeme do vozového parku. Jsme ale teprve na začátku transformace, jaký směr bude preferovaný pro nákladní dopravu se teprve ukáže. Nesmíme zapomínat na ekonomiku provozu, a to je aktuálně u vozidel s alternativními pohony zásadní bod.

V posledních letech jste otevírali nové areály. Pokládáte stávající pokrytí za dostatečné, nebo chystáte otevření dalších center?

Expanze našich areálů v posledních letech nám umožnila posílit naši pozici v klíčových regionech a lépe odpovídat na potřeby našich zákazníků. Stále je prostor, kam bychom chtěli růst, a i přes současnou ekonomickou situaci pečlivě vyhodnocujeme možnosti další expanze, abychom zajistili, že budeme schopni flexibilně a efektivně reagovat na měnící se potřeby trhu.

Kromě silniční dopravy se věnujete také dalším typům přepravy – letecká, lodní a železniční. Můžete nám přiblížit, jak se vám daří v těchto sektorech?

I v těchto oblastech jsme v minulém období rostli a uváděli na trh nové produkty, jako jsou například přepravy konsolidovaných boxů po železnici. Tento projekt byl naší reakcí na změny v preferencích společností v oblasti dálkové přepravy, které nastaly v důsledku pandemie covid-19.

Tato situace způsobila vážné problémy v námořní a letecké přepravě, zejména na trasách mezi Dálným východem a Evropou. Využili jsme příležitosti rozšířit naše služby a nabídnout zákazníkům pravidelnou železniční (a kombinovaně silniční) přepravu jako vyváženou alternativu mezi pomalejší a zdražující se námořní přepravou a rychlejší, ale drahou leteckou přepravou. Od uvedení této služby zaznamenáváme neustálý nárůst zájmu. Situace v námořní a letecké dopravě je ale velice proměnlivá jak cenami, tak kapacitou, a proto zákazníci volí řešení s garancí doručení.

K tomu se nabízí téma cel. Součástí vaší skupiny je také Celní jednatelství Zelinka. . .

Ano, Celní jednatelství Zelinka patří již řadu let do naší skupiny, zajišťujeme přes něj clení zboží a související služby. Velký nárůst jsme v celních službách zaznamenali po brexitu, ale i nadále vidíme rostoucí trend. Otázkou do budoucna je některými zákazníky deklarovaný nearshoring, aktuálně je ale více projektů jen na papíře než v realitě.

Jako společnost se věnujete nejen přepravě a komplexní logistice, ale také podporujete celou řadu sportovních projektů. Můžete nám některé přiblížit?

Ano, podporujeme řadu sportovních projektů, jež odrážejí naše hodnoty týmové práce a komunitního zapojení. Aktuálně je ve Francii v plném proudu mistrovství světa v rugby, sport, který v České republice teprve získává na popularitě. Vidíme v něm mnoho paralel s naším odvětvím. Rugby je hrou s jasnou strategií a disciplínou, kde musí hráči pečlivě koordinovat každý dílčí krok a spolupracovat, aby dostali míč do brankoviště.

Podobně i v našich logistických a přepravních operacích je zásadní komplexní spolupráce mezi jednotlivými odděleními. Jak v rugby, tak ve světě logistiky je nezbytné mít sehraný tým, který je schopný pracovat férově i v náročném prostředí. Naše partnerství s Českou ragbyovou unií od roku 2019 nám umožňuje podporovat a rozšiřovat povědomí o tomto krásném sportu v naší zemi. Opomenout nesmíme ani naši dlouhodobou spolupráci s házenkářským týmem C.S.CARGO HBC Jičín a s hokejovým klubem Bílí Tygři Liberec.

(lan)

Foto: C.S.CARGO

spinner