Aktuality ze světa 10/2018

Aktuality ze světa 10/2018

13.3. – SILNIČNÍ DOPRAVA – Zákazy jízd dieselů v německých městech jsou v zásadě přípustné. Spolkový správní soud tak rozhodl ve smyslu platného práva. Žalovaná města Düsseldorf a Stuttgart ale musí své plány na udržení čistého vzduchu realizovat přiměřeně. Rozsudek počítá s přechodovými lhůtami a postupným zaváděním zákazů. Ve Stuttgartu nejsou zákazy možné před 1. zářím letošního roku. Kromě toho mohou být zavedeny výjimky například pro řemesla. „Je třeba přijmout určité hodnotové ztráty,“ řekl předseda soudu A. Korbmacher. Příslušné zemské úřady mají dohlédnout, aby nedocházelo „k flikování koberce.“

Tento článek je přístupný pouze pro předplatitele.


spinner