​ACEA vytipovala prioritní místa pro dobíjení kamionů

​ACEA vytipovala prioritní místa pro dobíjení kamionů

Nová analýza, kterou provedl Fraunhoferův institut pro výzkum systémů a inovací ISI jménem Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA), pomůže vládám a provozovatelům infrastruktury určit, kde je třeba začít s instalací nabíjecích míst pro elektrické nákladní automobily.

„Bateriové elektrické nákladní automobily budou hrát významnou roli v dekarbonizaci silniční nákladní dopravy. Pokud bude v EU rychle instalován dostatečný počet dobíjecích stanic, jejich rozšíření na trhu se v příštích letech exponenciálně zvýší,“ prohlásil Martin Lundstedt, předseda představenstva ACEA pro užitková vozidla a generální ředitel společnosti Volvo Group.

„Vzhledem k tomu, že dobíjecí stanice přizpůsobené specifickým potřebám nákladních vozidel dnes téměř zcela chybí, je před námi obrovská výzva. Proto chceme pomoci vládám a zúčastněným stranám v odvětví nasměrovat jejich investice tam, kde jsou nejvíce potřeba,“ řekl Martin Lundstedt.

Jakmile provozovatelé nákladních vozidel přejdou na elektrická vozidla, je nepravděpodobné, že by změnili své chování při řízení. Cílem této studie je proto přesně zmapovat, kde dnes řidiči zastavují a které z těchto zastávek kamiony nejčastěji využívají.

Fraunhofer ISI analyzoval GPS souřadnice přibližně 400 000 nákladních vozidel v provozu po celé Evropě po dobu 12 měsíců a zaměřil se na délku zastávek na jednotlivých místech. Analýza zjistila, že na 10 procent míst, která kamiony nejčastěji navštěvují (více než 3 000), připadá přibližně 50 procent (78 000) všech zastávek kamionů.

(lan)

Foto: Dailmler Truck

spinner