Stanislav Hájek, bezpečnostní poradce, pro DN

RID: Je opět lichý rok, kdy přicházejí změny

RID: Je opět lichý rok, kdy přicházejí změny

7.2. – Jako každý lichý rok, tak i rok 2021 je rokem, kdy v oblasti přepravy nebezpečných věcí na železnici dochází ke změnám Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (dále jen „RID“). Je to neměnný cyklus, který byl naposled přerušen / změněn na začátku tohoto tisíciletí. V roce 1999 vyšly poslední změny do RID, které byl členěn na třídy a přípojky. K 1. 7. 2001 pak vyšly první „restrukturali­zované“ podmínky RID, když ty byly poprvé zpracovány do podoby, kterou známe do dnešních dní a to členění podle částí, kapitol, oddílů a pododdílů. Protože to byla velká změna, bylo odpovědnými grémii rozhodnuto stanovit přechodné období dlouhé 1,5 roku, takže až od 1. 1. 2003 začaly platit „restrukturali­zované“ podmínky RID a znovu se pak přešlo na pravidelný 2letý cyklus změn.

Tento článek je přístupný pouze pro předplatitele.


spinner