Směrnice EU zavádí nové verze předpisů ADR/ADN a RID 2021

Směrnice EU zavádí nové verze předpisů ADR/ADN a RID 2021

26.1. - Směrnice EU 2020/1833 zavádí nové verze předpisů ADN/ADR/RID o přepravě nebezpečných věcí v přílohách ke Směrnici 2008/68 / ES.

Směrnice EU 2020/1833, jejímž cílem je přizpůsobit přílohy Směrnice 2008/68/ES vědeckému a technickému pokroku, uvádí v platnost novelizaci předpisů o přepravě nebezpečných věcí pro silniční, železniční a vnitrozemskou vodní dopravu (ADR/RID/ADN 2021) do evropského práva. Zároveň jsou členské státy EU povinny tyto předpisy implementovat do vnitrostátního práva.

Pokyn byl zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie L 408 dne 4. prosince 2020, čímž směrnice vstoupila v platnost ke dni 24. prosince 2020.

(sh)

Foto: SH

spinner