Ing. Ladislav Špaček, CSc. (SCHP) pro DN

Projekt ChemLog zapustil kořeny ve všech zemích regionu

Projekt ChemLog zapustil kořeny ve všech zemích regionu

Svaz chemického průmyslu ČR (SCHP) se snaží podporovat rozvoj chemického průmyslu s ohledem na životní prostředí a zachování bezpečnosti. Jedním z prostředků, jak obou cílů dosáhnout, je spolupráce s oborem logistiky a dopravy v rámci projektu ChemLog. Využití závěrů projektu a perspektivy jeho další etapy přiblížil Ing. Ladislav Špaček, CSc., sekretář pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí SCHP.

„Jaké jsou reakce odborné veřejnosti a kompetentních orgánů na závěry dosavadního projektu ChemLog? Jaká je šance, že se je podaří postupně prosadit v praxi?“

„Projekt ChemLog (Spolupráce při logistice chemikálií ve střední a východní Evropě) se dočkal vesměs kladných ohlasů. Kromě chemických podniků a distributorů chemických látek ho pro jeho přínos k rozvoji kombinované dopravy oceňují i státní orgány, které hledají náhradní dopravní cesty, například při rekonstrukci dálnice D1. Z mezinárodního pohledu musím připomenout, že jsme i letos dostali možnost postoupit v oblasti prosazování a realizace závěrů projektu ChemLog. Regionální rozvojový fond pro tyto účely vyčlenil zdroje v rámci šestiměsíčního projektu ChemLog Capitalization. Již od 28. do 30. května nás čeká konference na Slovensku. V Šoporni se uskuteční pracovní setkání představitelů českého a slovenského chemického průmyslu s dopravci, a zejména s organizátory kombinovaných přeprav zaměřené na hodnocení závěrů projektu a další záměry.

Velmi si vážíme skutečnosti, že projekt ChemLog zapustil kořeny ve všech zemích regionu. K řešitelům z České republiky, Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska se připojili i zástupci Slovinska a všichni společně předložili loni v říjnu návrh projekt ChemLog T&T, který by se měl zabývat monitorováním přeprav nebezpečných látek v regionu. O výstupy projektu již projevilo zájem i Ministerstvo vnitra ČR – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, se kterým SCHP ČR zabezpečuje na základě smlouvy více než patnáct let Transportní informační a nehodový systém (TRINS), jeden ze sedmnácti evropských systémů zaměřených na spolupráci chemiků a státních orgánů při nehodách s hrozbou úniku nebezpečných látek.

Děláme vše pro to, aby závěry byly srozumitelné a realizovatelné. Státní orgány jsou asociovanými partnery projektu a o výstupy mají zájem.“

„V jakém stadiu je pokračování projektu ChemLog, které bylo ohlášeno na letošní duben? Jak tato nová fáze navazuje na závěry z loňského roku?“

„Projekt ChemLog Capitalization je již realizován a projekt ChemLog T&T, pokud uspěje, bude realizován od druhé poloviny roku. S tím, že již v listopadu by se jeho první mezinárodní konference mohla uskutečnit v Praze, a to zřejmě v rámci největší logistické konference v regionu střední a východní Evropy – SpeedChain. Symbiózu s touto konferencí si pochvalují účastníci již od roku 2009.“

„Neprojevuje se například tlak na ceny zadavatelů přeprav a odesílatelů zboží na jedné straně a hledání úspor u dopravců na straně druhé na zvýšení rizikovosti přeprav nebezpečných vě­cí?“

„Při přepravě chemických látek je nezastupitelná vedle bezpečnosti i péče o kvalitu produktu a minimalizace negativních vlivů na životní prostředí a zdraví lidí. Už jsem se zmínil o součinnosti s hasiči v rámci systému TRINS. Pro prevenci pak má nezastupitelný význam SQAS čili odvětvový systém hodnocení kvality přeprav a vzdělávání všech zainteresovaných, který je nedílnou součástí celosvětové dobrovolné iniciativy chemického průmyslu Responsible Care. V rámci využívání tohoto systému došlo i k ustavení České asociace čisticích stanic (CACS), která dnes sdružuje třináct čisticích stanic cisteren a nádržkových kontejnerů pro potřeby chemického a potravinářského průmyslu v České republice a na Slovensku.“

„Jak se daří vašemu svazu zprostředkovávat spolupráci mezi výrobci, speditéry a dopravci z hlediska udržení potřebné kvality a zajištění bezpečnosti při manipulaci s chemickými látkami?“

„V celém chemickém průmyslu je stálá snaha o optimalizaci efektivity přepravních nákladů, samozřejmě při udržení všech standardů jejich kvality. Požadavky na rozvoj evropských standardů při poskytování přepravních služeb ze strany výrobců a distributorů jsou dobrým signálem, že minimalizace rizikovosti přeprav nebezpečných věcí vítězí. To platí nejen o zapojení organizací do dobrovolného systému TRINS, využívání hodnocení SQAS, ale i využívání jednotného evropského atestu o čištění cisteren (ECD).“

„Jak se Svazu chemického průmyslu daří prosazovat zájmy svých členů, a to jak v rámci České republiky, tak na mezinárodním po­li?“

„Svaz chemického průmyslu ČR chce být při hájení zájmů svých členů co nejúspěšnější. Dlouhodobé zkušenosti máme s přípravou evropské i národní legislativy, tedy prostoru pro podnikání. Rozvoj aktivit na poli přeprav chemických látek by měl konkrétně přispět k odstranění konkurenční nevýhody chemického průmyslu spočívající ve skutečnosti, že státy regionu střední a východní Evropy mají jen omezený přístup k moři. Proto s napětím společně sledujeme nejen rozvoj kombinovaných přeprav, ale i rozvoj vnitrozemských vodních cest, jmenovitě pak výstavbu vodního stupně Děčín. Dosažené výsledky však hodnotit nemůžeme, to mohou dělat jen ti, kdo je využívají.“

(lan)

spinner