​Přechodné období pro přepravy nebezpečných věcí po silnici a železnici končí

​Přechodné období pro přepravy nebezpečných věcí po silnici a železnici končí

16.6. - Dne 30. června 2023 končí přechodné období, do kdy bylo možné nebezpečné věcí po silnici či po železnici přepravovat podle podmínek, které platily buď do 31. 12. 2022, nebo které začaly platit 1. ledna 2023 a budou nyní platit 2 roky až do nejpozději 30. června 2025.

Jedná se o v částce 9 Sbírky mezinárodních smluv zveřejněný Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), vyhlášený Sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 14/2023 Sb.m.s. ze dne 30. března. Řád RID je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a v částce 10 Sbírky mezinárodních smluv zveřejněné Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B – ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) vyhlášené Sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 15/2023 Sb.m.s. ze dne 11. dubna.

(sh)

Foto: SH

spinner