​Pokračují práce na přepracování Vzorových předpisů OSN

​Pokračují práce na přepracování Vzorových předpisů OSN

31.8. - V Ženevě na 48. zasedání Podvýboru pro přepravu nebezpečných věcí pokračovali experti na přepravu nebezpečných věcí OSN na přepracovávání 20. vydání Vzorových přepisů OSN. Zaměřili se hlavně na otázky klasifikace, obaly, kontejnery a označování.

Otázky klasifikace

Sodno-iontové baterie se používají jako cenově výhodnější alternativa k bateriím lithium-iontovým. Hlavní výhodou je, že sodík je vhodnější ve větších množstvích, protože se snadněji získává, např. z mořské soli. Výhodou lithio-iontových je, že je lze vyčerpat až na „0“ a tím je jejich přeprava v prázdném stavu jednodušší, Stávající záznam pro UN 3292 AKUMULÁTORY SODÍKOVÉ, či ČLÁNKY AKUMULÁTORU SODÍKOVÉ se pro tento nový typ nehodí, protože vychází ze ZU 239 a zde uvedené riziko nezohledňuje. Proto bylo rozhodnuto, že problém bude projednán na příštím zasedání a budou požádáni o stanovisko experti z této oblasti.

Surová ropa: Důsledky nehod v Severní Americe

Na základě různých železničních nehod v Severní Americe při přepravách surové ropy se experti USA a Kanady rozhodli zvýšit bezpečnost těchto přeprav, když se zaměřili na otázku klasifikace. Tuto ovlivňuje obsah metanu, etanu, propanu nebo butanu, jakož i dalších organických plynů.

Hybridní baterie z článků lithia-iontů a lithium kovových

Tyto nové baterie se objeví ve Vzorových předpisech OSN, když budou zařazeny pod UN 3090, příp. 3091. K tomu odpovídající texty budou diskutovány až na příštím zasedání.

UN souprava testovací chemická nebo souprava první pomoci

K UN číslu 3316 je přiřazeno zvláštní ustanovení 251. Dle tohoto tyto soupravy nebo vzorky obsahují malá množství nebezpečných věcí pro lékařské účely, nebo rp účely testování, či analýz. Vyloučeny jsou nebezpečné věci uvedené v kapitole 3.2, tabulce A, sloupci 7a, kde je uvedena hodnota „0“.

Kontejnery pro volně ložený stav - Přiřazení kódu BK 2

Na základě Návrhu Německa, které upozornilo na rozdíly mezi IMDG-Code a Vzorovými předpisy OSN byly po diskusi přijaty drobné změny, které zohledňují podmínky pro vnitrozemskou přepravu v Evropě.

Nové, příp. změněné ISO normy

Výbor schválil zapracovat přepracované ISO normy 11118:2015 a 11120:2015 pro plynové láhve.

Umísťování označení podle GHS během přepravy. V GHS bylo stanoveno, že piktogramy podle GHS neplatí dle Vzorových předpisů OSN pro vlastní přepravu. Proto by neměly být uváděny samostatně pro přepravu, ale jen jako piktogramy v rámci GHS. Experti se proto rozhodli tuto poznámku uvést i v oddíle 5.1.1 v rámci Vzorových předpisů OSN.

Stanislav Hájek, bezpečnostní poradce pro ADR a RID

spinner