Omezení přeprav nebezpečných věcí ve Španělsku

Omezení přeprav nebezpečných věcí ve Španělsku

20.4. - Španělsko aktualizovalo doplňující ustanovení k Dohodě ADR pro své území, jakož i pro Baskicko a Katalánsko. O tomto omezení Španělsko informovalo Evropskou hospodářskou komisi Organizace spojených národů (EHK OSN) v souladu s oddílem 1.9.4 Dohody ADR o aktualizovaných, doplňujících podmínkách na svém území pro rok 2023.

Omezení se týká vozidel přepravujících nebezpečné věci v mezinárodní silniční přepravě a bylo vydáno pro území Španělska (s výjimkou Baskicka a Katalánska), zvlášť pak ještě pro Baskicko a pro Katalánsko. Dokumenty mají 65, 11 a 23 stran, jsou dostupné pouze ve španělštině. K tomu byla vydána přehledná mapa s vyznačením dotčených silnic.

(sh)

Ilustrační foto: UNECE

spinner