Omezení přeprav nebezpečných věcí do Španělska

Omezení přeprav nebezpečných věcí do Španělska

4.5. - Španělsko aktualizuje doplňující ustanovení k Dohodě ADR pro své území, včetně autonomních společenství Baskicko a Katalánsko.

Španělsko informovalo Evropskou hospodářskou komisi Organizace spojených národů (EHK OSN) v souladu s oddílem 1.9.4 ADR o aktualizovaných doplňkových předpisech na svém území pro rok 2022. Týkají se omezení pro vozidla používaná pro mezinárodní silniční přepravu nebezpečných věcí: pro území Španělska (s výjimkou Baskicka a Katalánska), pro Baskicko a pro Katalánsko. Tato ustanovení jsou dostupná pouze ve španělštině a uvedeny včetně dotčených komunikací v oficiálním věstníku Španělského království (Boletín Oficial del Estado) č. 21/2022.

(sh)

Mapa: Boletín Oficial del Estado 21/2022

spinner