​Od roku 2025 dojde i ke změnám pro přepravu lithiových baterií

​Od roku 2025 dojde i ke změnám pro přepravu lithiových baterií

27.5. - S příští změnou předpisů pro přepravu nebezpečných věcí dojde také k dalším změnám pro přepravu lithiových baterií. U lithiových baterií v přístrojích, předmětech a vozidlech se plánují také změny v balení, označování a také u přepravních dokladů.

Podmínky pro přepravu nebezpečných věcí pro všechny druhy dopravy se běžně mění. Čekají se následující změny:

 • v předpisech pro pozemní a vnitrozemskou vodní plavbu, tj. v ADR/RID/ADN s účinností nejpozději od 1. července 2025;
 • v předpisech pro námořní dopravu IMDG Code s účinností od 1. ledna 2026;
 • v předpisech pro leteckou dopravu IATA-DGR s účinností od 1. ledna 2025.
 • V prosinci 2022 experti komise EHK OSN schválili změny pro pozemní dopravu (RID/ADR/ADN), které by se měly implementovat v ADR/RID/ADN od roku 2025. To znamená, že většina inovací pro rok 2025 a 2026 je již známa, a to i změny, které se týkají lithiových baterií. Týkají se změn pro předsériové prototypy a malé výrobní série maximálně do 100 lithiových článků nebo baterií. Pouze položky, které nejsou jinak specifikovány (jinde nejmenované – j.n.) UN čísel 3537, 3538, 3540, 3541, 3546, 3547 a 3548 mohou obsahovat netestované lithiové články/baterie.

  Pro tyto předměty bude platit (novelizované) zvláštní ustanovení 310, nový odstavec 5 pokynu pro balení P 006 a nový odstavec 4 pokynu pro balení pro velké obaly LP 03.

  Předměty obsahující nebezpečné věci v UN číslech 3539, 3542, 3543, 3544 a 3545 nesmí (již) obsahovat netestované lithiové články/baterie. (Viz pododdíl 2.1.5.2 ADR/RID/ADN; pododdíl 2.0.6.2 IMDG-Code a oddíl 3.12.2 IATA-DGR).

  (sh)

  Ilustrační foto: SH

  spinner