Nové Vzorové předpisy OSN zveřejněny

Nové Vzorové předpisy OSN zveřejněny

18.11. - Výbor na svém desátém zasedání 11. prosince 2020 přijal soubor změn Vzorových předpisů pro přepravu nebezpečných věcí (Orange Book), které se mimo jiné týkají elektrických skladovacích systémů (včetně úpravy označení lithiových baterií a opatření pro přepravu kompletních baterií, které nejsou vybaveny ochranou proti přebití), požadavků na konstrukci, kontrolu a zkoušení přemístitelných cisteren s pláštěm z vyztužených plastů (FRP), seznamu nebezpečných věcí a harmonizaci s předpisy IAEA pro bezpečnou přepravu radioaktivního materiálu.

Všechny tyto změny jsou zapracovány do dvacátého druhého revidovaného vydání doporučení OSN. Elektronická verze publikace bude zdarma k dispozici pro účely konzultace v šesti oficiálních jazycích OSN (arabština, čínština, angličtina, francouzština, ruština a španělština). Zatím jsou na webové adrese UNECE k dispozici mutace anglická a francouzská. Tištěné vydání vyjde následně a bude ho možné získat na Publikačních službách OSN.

Změny Vzorových předpisů budou v rámci harmonizace zapracovány do Dohody ADR, či Řádu RID s platností od 1. ledna 2023.

sh

Ilustrační foto: Hamburg Süd

spinner