​Nebezpečné věci představovaly pouze čtyři procenta silniční nákladní dopravy v EU

​Nebezpečné věci představovaly pouze čtyři procenta silniční nákladní dopravy v EU

27.12. - Podíl nebezpečných věcí přepravovaných v Evropské unii (v tunokilometrech) zůstal v letech 2019 a 2020 stejný jako v předchozím období, a to přibližně 4 procenta z celkového množství přeprava. Členskými státy, které zaznamenaly nejvyšší podíl přepravy nebezpečných věcí v silniční dopravě, byly Kypr (9 % v roce 2019, 12 % v roce 2020), Belgie (10 %, 9 %) a Finsko (8 %, 7 %). Naproti tomu Slovensko, Irsko, Bulharsko, Litva a Lotyšsko zaznamenaly v roce 2019 podíl nebezpečných věcí nižší než 2 %; Irsko, Litva a Slovensko zaznamenaly tak nízké podíly v roce 2020.

Největší přepravovanou skupinou byly „hořlavé kapaliny“ (třída 3), které představovaly více než polovinu celkové přepravy nebezpečných věcí v tunokilometrech (54 % v roce 2019 a 53 % v roce 2020). „Plyny“, třída 2, (stlačené, zkapalněné nebo rozpuštěné pod tlakem) představovaly 14 % v roce 2019 a 15 % v roce 2020, zatímco „korozivní látky“ představovaly v obou letech 12 %. Rozdělení mezi různé druhy nebezpečných věcí zůstalo v průběhu času poměrně stabilní.

Pokud jde o druhy ostatních (ne nebezpečných i jiných než nebezpečných) věcí přepravovaných v roce 2020, byly „kovové rudy a jiné výrobky z těžby a dobývání“ největší skupinou produktů, pokud jde o tonáž, což představuje čtvrtinu (25 %) z celkového množství v EU. „Ostatní nekovové minerální výrobky“ a „potraviny, nápoje a tabák“ společně s podílem téměř 12 % na celkovém objemu představovaly další čtvrtletí. Další důležitou skupinou produktů byly „zemědělské produkty, lesnictví a produkty rybolovu“, s podílem 10 %.

(sh)

Foto: SH

spinner