Mnohostranná dohoda M 330 nahradila dohodu ADR

Mnohostranná dohoda M 330 nahradila dohodu ADR
12.12. - Mnohostranná dohoda M 330 podle oddílu 1.5.1 ADR nahrazuje dohodu ADR, která skončila platnost nejdéle 1. 12. 2020. Mnohostrannou dohodu podepsala dne 26. 10. 2020 a k ní přistoupila i Česká republika. Odchylně od ustanovení 8.2.2.8.2 a 1.8.3.7 ADR zůstávají všechna osvědčení o školení řidiče a osvědčení bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí, jejichž platnost končí mezi 1. březnem 2020 a 1. únorem 2021, platná do 28. února 2021. 

Platnost těchto osvědčení se prodlouží ode dne jejich původního data uplynutí doby platnosti o pět let, pokud jejich držitelé složí zkoušku v souladu s odstavcem 8.2.2.7 dohody ADR před 1. březnem 2021 a pro bezpečnostní poradce dle ustanovení 1.8.3.16.1 ADR složí zkoušku před 1. březnem 2021.

Dohoda je platná do 1. března 2021 pro přepravu na území smluvních států ADR, které jsou signatáři této dohody. Podrobnosti a aktuální stav lze zjistit ze stránek MD ČR:

https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Silnicni-doprava/Nakladni-doprava-a-mezinarodni-osobni-doprava/Nakladni-doprava-(1)/Preprava-nebezpecnych-veci-dohoda-adr/Mnohostranne-dohody-dle-1-5-1-ADR-(2)/M330-Osvedceni-o-skoleni-ridice-a-bezpecnostniho-poradce-podle-ADR.pdf.aspx.


Dle MD ČR zpracoval sh

spinner