Eurotunel aktualizoval směrnice pro přepravu nebezpečných věcí

Eurotunel aktualizoval směrnice pro přepravu nebezpečných věcí

17.7. - Eurotunnel Le Shuttle aktualizoval své pokyny pro přepravu nebezpečných věcí. Na 59 stránkách provozovatel tunelu pod Lamanšským průlivem mezi Francií a Anglií zpracoval změny podmínek, které nyní platí pro přepravu nebezpečných věcí Eurotunelem. Podmínky vycházejí z Dohody ADR, ale jsou přísnější než mezinárodní podmínky, protože zohledňují specifické bezpečnostní prvky infrastruktury tunelu. Směrnice jsou zpracovány v anglickém a francouzském jazyce.

S výjimkou přepravy omezeného nebo vyjmutého množství musí být nebezpečné věci zásadně registrovány. Seznamy ve směrnicích obsahují zboží řazené podle třídy, UN čísla a obalové skupiny, které je povoleno přepravovat bez omezení nebo s určitými omezeními. Věci, které nejsou zde uvedeny, se nesmí Eurotunelem přepravovat.

Výjimkou jsou věci s UN čísly, které nepodléhají Dohodě ADR, dále, které nejsou uvedeny, ani v seznamech, ale přesto je lze přepravovat. To se týká věcí, jako je sláma (UN 1327) a suchý led (UN 1845), zboží balené v omezeném nebo vyňatém množství v souladu s kapitolami 3.4 a 3.5 ADR a věci přepravované podle zvláštních ustanovení, jako je ZU188.

Aktuální směrnice vychází z Dohody ADR vydání rok 2021, když jak experti očekávali, není zde uvedeno nové UN 3550 HYDROXID KOBALTNANTÝ, PRÁŠEK, obsahující nejméně 10% respirabilních částic, které tak není Eurotunelem povoleno přepravovat.

Směrnici lze stáhnout v anglickém jazyce na webu provozovatele.

(sh)

Ilustrační foto: Eurotunnel - noční výhled z kabiny strojvedoucího

spinner