​Česká republika přistoupila k mnohostranné dohodě M318

​Česká republika přistoupila k mnohostranné dohodě M318

27.5. - Podle oddílu 1.5.1.1 Dohody ADR Česká republika přistoupila k mnohostranné dohodě M318, kterou inicioval příslušný orgán Spojeného Království dne 18. 4. 2019 a která se týká přepravy plynů třídy 2 v opakovaně plnitelných tlakových nádobách schválených Ministerstvem dopravy Spojených států amerických v souladu s pododdílem 1.1.4.2.

Část 1: Dovoz

Opakovaně plnitelné tlakové nádoby schválené Ministerstvem dopravy Spojených států amerických a vyrobené a odzkoušené v souladu s částí 178 „Specifications for Packagings of Title 49, Transportation, of the Code of Federal Regulations“ přijaté pro přepravu v přepravním řetězci v souladu s pododdílem 1.1.4.2 mohou být přepravovány z místa dočasného uskladnění na konci přepravního řetězce ke konečnému uživateli. Odesilatel pro přepravu podle Dohody ADR musí uvést do přepravního dokladu následující zápis: „Přeprava podle mnohostranné dohody M318 část 1.“

Část 2: Vývoz plynů a prázdných nevyčištěných tlakových nádob

Opakovaně plnitelné tlakové nádoby schválené Ministerstvem dopravy Spojených států amerických a vyrobené a odzkoušené v souladu s částí 178 „Specifications for Packagings of Title 49, Transportation, of the Code of Federal Regulations“ mohou být přepravovány pouze za účelem vývozu do zemí, které nejsou smluvními státy/stranami Dohody ADR za předpokladu, že jsou splněna následující ustanovení:

1. Plnění tlakové nádoby je v souladu s příslušnými požadavky „the Code of Federal Regulations of the United States of America“;

2. Tlakové nádoby musí být označeny nápisy a bezpečnostními značkami v souladu s kapitolou 5.2 ADR;

3. Odesilatel pro přepravu podle Dohody ADR musí uvést do přepravního dokladu následující zápis: "Přeprava podle mnohostranné dohody M318 Část 2."

Tato dohoda bude platit do 1. června 2023 pro přepravy po územích smluvních stran Dohody ADR. Pokud bude vypovězena před tímto datem jedním ze signatářů, zůstane platnou pouze pro přepravu mezi smluvními stranami Dohody ADR, které tuto dohodu podepsaly, ale nevypověděly, až do uvedeného data.

Příslušný orgán pro ADR v České republice, MD ČR

Mnohostrannou dohodu k 2. květnu podepsaly a k ní přistoupily Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Rakousko, Slovinsko, Spojené Království, Švédsko a Švýcarsko.

Další informace jsou uvedeny na: https://unece.org/adr-multilateral-agreements.

(sh)

Foto: Ilustrační foto: Pixabay

spinner