Aktualizované vnitrostátní odchylky ze směrnice Evropského parlamentu a Rady

Aktualizované vnitrostátní odchylky ze směrnice Evropského parlamentu a Rady

7.7. – Evropská komise zveřejnila své rozhodnutí, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24.září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek při pozemní přepravě nebezpečných věcí.

Jedná se o prováděcí rozhodnutí Komise EU č. 2023/1198 ze dne 21. června 2023, kde dle oddílu I.3 přílohy I, oddílu II.3 přílohy II a oddílu III.3 přílohy III směrnice 2008/68/ES jsou obsaženy seznamy vnitrostátních odchylek, které umožňují zohlednit zvláštní vnitrostátní situaci při přepravě nebezpečných věcí.

Jsou zde uvedeny vnitrostátní odchylky pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách. Česká republika zde uvedena není, tj. neuplatňuje odchylky pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách.

Odchylky se týkají těchto států:

silnice – Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko,

železnice – Dánsko, Francie, Německo, Švédsko,

vnitrozemské vodní cesty – Německo.

Jedná se o značné množství vnitrostátních odchylek. Konkrétní odchylky je třeba zjistit z vlastního rozhodnutí, které vyšlo 21. června 2023 v Úředním věstníku EU č. L 158.

(sh)

Ilustrační foto: UNECE

Tento článek je přístupný pouze pro předplatitele.


spinner