Aktualita - RID 2021

Aktualita - RID 2021

29.4. - V částce 16 Sbírky mezinárodních smluv z letošního roku bylo vyhlášeno Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 11/2021 Sb.m.s. o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF).

Změny Řádu vstoupily v platnost na základě článku 35 § 3 Úmluvy dne 1. ledna 2021 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. Tyto změny Řádu nahrazují změny Řádu přijaté na 55. zasedání Výboru znalců pro přepravu nebezpečných věcí, které bylo vylášené pod č. 22/2019 Sb. m. s. Řád RID je přístupný mj. na webu zakonyprolidi.cz.

(sh)

spinner