Zlepšení vývoje překladu zboží v přístavu Hamburk

Zlepšení vývoje překladu zboží v přístavu Hamburk

1.9. - Překlad zámořského zboží v přístavu Hamburk se vyvíjel v první polovině roku 2021 celkově pozitivně. Ve druhém čtvrtletí pak výrazně stoupl překlad kusového i hromadného zboží. Překlad zámořského zboží (63,5 mil. tun) v prvních šesti měsících vzrostl o 3,8 %. V překladu kontejnerů bylo zmanipulováno 4,3 mil. TEU (kontejner 20 stop), což znamená nárůst o 5,5 %. Výrazné zlepšení překladu kontejnerů nastalo až v březnu a druhém čtvrtletí. Také překlad kusového zboží (celkový objem 19,3 mil. tun) zaznamenal zlepšení o 3,3 %.

Celosvětový dopad pandemie koronaviru ovlivnil vývoj překladu především v prvních měsících roku 2021. „Celkově se vývoj překladu v hamburském přístavu vyvíjí pozitivně a jsme na cestě k zotavení. Poklesy v manipulaci způsobené pandemií v loňském roce jsme ale stále nevyrovnali. Zvyšující se import a export, silná poptávka spotřebitelů a naše široká nabídka liniových odjezdů nám ale pomáhá ve stabilním růstu.“, uvedl Axel Mattern, předseda představenstva Hafen Hamburg Marketing (HHM).

Důvodem radosti Axela Matterna, na online tiskové konferenci organizované HHM, je rekordní výsledek v železniční přepravě kontejnerů. Celkově bylo přepraveno 1,4 milionů TEU hamburskou přístavní železniční sítí, což znamená v první polovině r. 2021 nový rekord. „To je nárůst o 11,3 % a to upevňuje pozici Hamburku jako hlavního železničního přístavu v Evropě.“ dodal Alex Mattern.

Pozitivní efekt měla i úprava plavební dráhy (1.etapa). Jak Jens Meier, generální ředitel hamburské přístavní správy (HPA), uvedl, tak se uvedením první etapy úpravy plavení dráhy Labe do provozu usnadnil provoz a míjení velkých lodí. „Hamburský přístav je nyní snáze dosažitelný i pro obzvláště velké kontejnerové lodě třídy Megamax (skladovací kapacita 18 000-24 000 TEU). Jen v prvním půlroce připlulo do Hamburku 107 těchto Megamax kontejnerových lodí. To je nárůst o 24,4 % a to ukazuje, že projekt úpravy plavení dráhy je pro přístav, námořní dopravu a hospodářství velmi přínosný“, řekl Jens Meier.

Překlad zámořského zboží v přístavu Hamburk v prvním pololetí 2021

V prvních šesti měsících bylo na terminálech přístavu Hamburk naloženo nebo vyloženo 63,5 mil. tun zboží. To je ve srovnání s výsledkem předchozího roku nárůst o 3,8 %. Překlad kusového zboží (44,2 mil. tun) zaznamenal nárůst o 4,0 %. Segment kontejnerové přepravy s výsledkem 4,3 mil. TEU (20 stop kontejner) také ukazuje zlepšující se trend (+ 5,5 %). Export se vyvíjel lépe 6,1 % (2,1 mil. TEU) než import + 5 % (2,2 mil. TEU). Pozitivní je růst překladu naložených kontejnerů o 6,9 % (celkově 3,8 mil. TEU), což ukazuje přidanou hodnotu přístavu. V manipulaci s prázdnými kontejnery došlo k poklesu o 4,5 % (na 464 tis. TEU) ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

Překlad hromadného zboží zaznamenal s 19,3 mil. tun nárůst o 3,3 %. Růst segmentu hromadného zboží pozitivně ovlivnil import rudy v objemu 5 mil. tun (+26,3 %). V segmentu překladu tekutého zboží došlo k poklesu (5,6 mil. tun) o -3,3 %.

Odlišný vývoj v TOP desítce obchodních partnerů v překladu kontejnerů

V prvních šesti měsících roku 2021 se velmi lišil vývoj překladu kontejnerů deseti nejvýznamnějších obchodních partnerů hamburského přístavu. Došlo k nárůstu kontejnerové přepravy s největším obchodním partnerem Hamburku Čínou (+ 14,2 % /1,3 mil. TEU) a také s USA (+5,3 %/ 303.000 TEU), obchodním partnerem č. 2. Nárůst objemů vykázala i kontejnerová přeprava se Švédskem (+5,3 %), Jižní Koreou (+2,4 %), Polskem (+14,4 %), Brazílií (+16,1 %) a Dánskem (+6,4 %). „V kontejnerové přepravě v top 10 obchodních partnerů Hamburku vidíme zlepšení a vývoj překladu kontejnerů se sedmi zeměmi vykazuje rostoucí trend. Vycházíme z toho, že růst překladu zámořského zboží v přístavu Hamburk bude pokračovat i v druhé polovině roku“ uvedl Axel Mattern.

Globální dodavatelské řetězce potřebují větší zabezpečení

Navzdory pozitivnímu vývoji čísel překladu v přístavu Hamburk zůstávají v logistice celosvětových dopravních řetězců velké výzvy. Obtíže zůstávají především kvůli nedostatku přepravních kapacit, nejistotě způsobené dalším vývojem pandemie a dalším událostem, jakou byla naposledy nehoda kontejnerové lodi v Suezském průplavu. Dopady pak vidíme i v největším německém přístavu. „Spolu s přístavním hospodářstvím, přístavní správou a našimi zákazníky jsme byli schopni udržovat v přístavu nepřetržitý provoz. Našim cílem je bezproblémový a efektivní vývoj globální přepravy zboží v hamburském přístavu“, řekl Axel Mattern. Na online tiskové konferenci v Hamburku Knut Alicke, partner společnosti McKinsey & Company, nezapomněl zmínit, jak zranitelné jsou globální dodavatelské řetězce. Způsobují to týdny zpoždění mnoha lodí, digitální bezpečnost a v neposlední řadě i strukturální události jako klimatické změny nebo krizové situace v jednotlivých zemích. Jen ten, kdo rychle pochopí novou situaci, se jí dokáže přizpůsobit, zdůraznil Knut Alicke.

Rekordní výsledek v kontejnerové přepravě po železnici

V prvních šesti měsících bylo na kolejích hamburské přístavní železnice přepraveno 1,4 mil. TEU. To je nárůst o 11,3 %. „Jsme rádi za tento výsledek. Navzdory obtížným podmínkám se podařilo kontejnerovou přepravu po železnici zvýšit. To umocňuje také velmi dobrý výsledek 23,7 mil. tun zboží (+4,4 %) přepravovaného po železnici“ řekl šéf HPA Jens Meier. Hamburská přístavní železnice ovládá každý den více jak 200 nákladních vlaků s více jak 5 500 vagony v železniční síti o délce přibližně 300 kilometrů. Během pandemie korony se tento systém rovněž osvědčil. „Bohužel v první polovině roku došlo ke zpožděním při odbavení na železnici v přístavu Hamburk, a to z důvodu velkého počtu zpožděných lodí“ dodal Jens Meier.

Pozitivní vývoj železniční dopravy s vnitrozemím doplňuje i nové kontejnerové vlakové spojení Silk Road mezi Hamburkem a Čínou. Nové vlakové spojení mezi Hamburkem a čínskými městy Š'-ťia-čuang (provincie Che-pej) a Wu-wei (provincie Kan-su) zajistilo další kontinentální kontejnerovou dopravu.

Výhled na rok 2021

V roce 2021 očekává marketingová organizace přístavu Hamburk vzestupný vývoj překladu zámořského zboží. Pokud se situace ve světě bude nadále zlepšovat, dojde ke stabilizaci liniových odjezdů a nových služeb, pak lze dosáhnout výsledků v překladu kolem 130 mil. tun a 8,7 TEU.

(pav)

Foto: Port of Hamburg

spinner