Zeptali jsme se Bohumila Průši, vedoucího reprezentace Hafen Hamburg Marketing v Praze

Zeptali jsme se Bohumila Průši, vedoucího reprezentace Hafen Hamburg Marketing v Praze

Přístav Hamburk je nejen námořním přístavem, ale také posledním přístavem na Labi. Jaký význam má pro námořní přístav Hamburk labská vodní cesta, jak mohou říční lodě konkurovat silniční a železniční dopravě?

Tak jako pro každý námořní přístav je i pro Hamburk životně důležité neustále optimalizovat napojení přístavu na své přirozené zázemí a přizpůsobovat se průběžně vzrůstajícím požadavkům námořního trhu. Svobodné hanzovní město Hamburk se svým přístavem představuje v rámci Metropolitního regionu Hamburk důležitého reprezentanta tzv. Labské politiky a společně se svými partnery se snaží, i při dodržení nejpřísnějších předpisů vůči životnímu prostředí, uchovat tradiční Labskou vodní cestu jako spolehlivou dopravní cestu jak mezi zeměmi EU, tak i napojení vnitrozemských států na světový námořní trh.

Přístav se musí zákonitě chovat neutrálně vůči všem druhům dopravy. Pro Hamburk je podle přístavních statistik nejdůležitějším propojením se zázemím železnice. Týdně se zde odbaví přes 1100 intermodálních spojení a se zhruba 50procentním podílem v modal splitu vytváří železnice z Hamburku největší ná-draží Evropy! Nicméně Hamburk vidí ve vzrůstajícím využívání říční dopravy nejen příspěvek k životnímu prostředí, ale také zajímavou přepravní alternativu pro své zákazníky. Podle meziročních celkových přístavních statistik jsme například v loňském roce zaznamenali 27,5 procentní nárůst kontejnerových přeprav po Labi a 12,4 procentní nárůst říční tonáže. Tato čísla bohužel nekorespondují s tristní situací v říční dopravě na území České republiky! Pro vnitrozemskou Českou republiku je Labe jedinou spojnicí jak na rozvinutou vodní síť zemí EU, tak i na námořní přístavy. 

Myslím si, že dosavadní přístup zainteresovaných stran v rozvoji říční dopravy je velkým hazardem s konkurenceschopností proexportní České republiky! Hamburk velmi aktivně podporuje rozvoj říční dopravy, ať už prostřednictvím svých evropských reprezentací nebo v institucích, jako je Elbe-Allianz, Unie komor LABE/ODRA apod. Členy Hafen Hamburg Marketing e. V. jsou též významné české firmy v oblasti říční a kombinované dopravy, jako např. AWT, Česko-saské přístavy, České přístavy, ČSPL, CENEPCargo, EVD, Metrans a RCO. I na německé straně je celá řada odpůrců vodní dopravy na Labi, kteří velmi intenzivně pracují i mezinárodně. Pokud se najde místo pro dialog, je zde nezbytná neustálá komunikace, a to na základě dobře připravených koncepcí rozvoje, jako je na německé straně např. Gesamtkonzept ELBE nebo HILDE Hamburg-Sachsen.

(tj)

spinner