Zeman podepsal novelu, která má zabránit znečišťování moří lodním odpadem

Zeman podepsal novelu, která má zabránit znečišťování moří lodním odpadem

14.4. - Zabránit znečišťování moří vypouštěním lodního odpadu má v návaznosti na předpisy Evropské unie novela o námořní plavbě, kterou včera podepsal prezident Miloš Zeman. Novela se týká také uznávání průkazů způsobilosti členů posádek. O podpisu ČTK informoval mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Kapitán námořní obchodní lodi i námořní jachty bude podle novely muset až na některé výjimky zajistit předání lodního odpadu přístavnímu zařízení před opuštěním přístavu unijního státu nebo státu Evropského hospodářského prostoru. Předloha zavádí také oznamovací povinnost o odpadu pro provozovatele nebo velitele lodi o hrubé prostornosti alespoň 300 registrovaných tun.

Novela zavádí automatické uznávání průkazů způsobilosti členů lodních posádek, které byly vydány v Evropské unii nebo Evropském hospodářském prostoru. U těchto dokladů odpadne nutnost akceptace námořním úřadem. Změna má usnadnit volný pracovní pohyb námořníků. Nebude to ale platit pro členy posádky na velitelské nebo důstojnické úrovni. Žadatel o uznání průkazu bude stále muset prokázat znalosti požadované zákonem.

(čtk)

Ilustrační foto: PAV

spinner