Vznikl Port of Antwerp Bruges, největší exportní přístav v Evropě

Vznikl Port of Antwerp Bruges, největší exportní přístav v Evropě

Přístavy Antverpy a Zeebrugge budou pokračovat ve svém růstu pod jedním názvem: Port of Antwerp‑Bruges. Na mimořádné valné hromadě na konci dubna podepsala obě města dohodu akcionářů sjednocené přístavní společnosti. Zahájení procesu fúze svých přístavů oznámila města Antverpy a Bruggy loni v únoru.

Tento sjednocený přístav dnes poskytuje nejméně 74 000 přímých a 90 000 nepřímých pracovních míst. S přidanou hodnotou téměř 21 miliard EUR (což je 4,5 procenta belgického HDP) je zdaleka největším ekonomickým motorem země. Přístav Antverpy‑Bruggy, největší evropský exportní přístav, bude také největším přístavem pro přepravu vozidel, největším integrovaným chemickým klastrem a jedním z předních kontejnerových přístavů v Evropě.

Podle svých zástupců má Přístav Antverpy‑Bruggy ambici stát se prvním světovým přístavem, který sladí ekonomiku, lidi a klima. Sjednocený přístav plánuje dále posilovat svou pozici v mezinárodním logistickém řetězci, zaujmout vedoucí úlohu v oblasti energetiky a digitalizace a zároveň vytvářet udržitelnou přidanou hodnotu pro celou společnost.

V současném geopolitickém a makroekonomickém kontextu je fúze skvělou příležitostí, jak zajistit přístavním lokalitám Antverpy a Zeebrugge, a tím i Flandrům, silnější pozici na mapě světa. Přístav Antverpy‑Bruggy využije silných stránek obou přístavních lokalit a zaměří svou strategii na kontejnery, přepravu broušených zásilek, Ro‑Ro dopravu a chemické látky. Přístav Antverpy‑Bruggy bude více než kdy jindy hrát klíčovou roli v hlavních nákladních tocích a posílí svou pozici jedné z hlavních bran do Evropy. Sjednocený přístav se také stal největším evropským exportním přístavem (s 147 miliony tun ročně) a tudíž globální těžkou vahou.

Jako vedoucí kontejnerový přístav podle tonáže (s 159 miliony tun ročně) se přístav Antverpy‑Bruggy snaží uspokojit potřebu kontejnerové kapacity v důsledku globálního růstu a nedávného vývoje v mezinárodním logistickém řetězci. Souběžně s realizací projektu Extra Container Capacity Antwerp (ECA) pracuje Přístav Antverpy‑Bruggy na „Kontejnerovém plánu 22 – 30“, který má zajistit jeho konkurenceschopnost. Přístav Antverpy‑Bruggy pokračuje v investicích do strategické infrastruktury, včetně terminálu Europa v Antverpách, jakož i Nové plavební komory a námořní logistické zóny v Zeebrugge. Antverpy a Zeebrugge se do značné míry doplňují – Antverpy jsou například silné v oblasti manipulace a skladování kontejnerů, volně loženého zboží a chemických produktů, zatímco Zeebrugge je významným přístavem pro Ro‑Ro dopravu, manipulaci s kontejnery a překládku zkapalněného zemního plynu.

Díky užší spolupráci bude udržitelný růst jednotlivých i společných tržních podílů obou přístavů trvalý, uvedli jejich představitelé.

(lan)

spinner