V Gdaňsku se uskutečnil kongres o námořní dopravě

V Gdaňsku se uskutečnil kongres o námořní dopravě

Již 8. Mezinárodní námořní kongres se zástupci přístavu Gdaňsk se uskutečnil v září ve Štětínské filharmonii. Jedná se o jednu z nejdůležitějších oborových akcí věnovaných námořním otázkám v Polsku s mezinárodnímvýznamem. Čestnou záštitu a věcný dohled nad akcí převzalo Ministerstvo infrastruktury. Kongresových akcí se zúčastnili Łukasz Greinke, prezident Přístavu Gdaňsk, Sławomir Michalewski, viceprezident pro finanční záležitosti, Kamil Tarczewski, viceprezident pro infrastrukturu, a Adam Kłos, obchodní ředitel.

Akce poskytuje platformu pro diskusi o rozvoji přístavů a dopravních výzvách budoucnosti. Kongres je dlouhodobě důležitou součástí debaty o polském loďařství, námořní a vnitrozemské plavbě a rybolovu. Úvodní projev přednesl Marek Gróbarczyk, ministr pro námořní záležitosti a vnitrozemskou plavbu Zdůraznil vliv kongresu na utváření směrů rozvoje námořního hospodářství v národním měřítku, jakož i význam přístavů a jejich obrovskou sílu v pandemické době. Vyjádřil také poděkování provozovatelům, kteří přispěli k rozvoji polských přístavů. Rozvoj polských přístavů a větrné energie na moři jsou klíčové projekty, které se budou realizovat v blízké budoucnosti „Přestože období Covidu bylo velmi obtížné, polské přístavy prostřednictvím cel a poplatků přinesly do státního rozpočtu více než 30 miliard zlotých. To je obrovská injekce, která ukazuje cestu, kterou bychom se měli ubírat,“ řekl ministr.

Łukasz Greinke, prezident přístavu Gdaňsk, se zúčastnil první plenární debaty zahajující kongres a hovořil o nejdůležitějších výzvách, kterým přístav čelí. Zdůraznil, že je velmi důležité umět naslouchat potřebám provozovatelů působících v přístavu a také příjemcům nákladu. „Je velmi důležité dívat se na to, co se děje ze strany moře, tedy ze strany provozovatelů námořní dopravy. Stojíme na prahu systémových změn, které v určitém okamžiku zakážou lodím používat vlastní pohony a vyrábět elektřinu v přístavech. V současné době je naším úkolem vybavit přístavní infrastrukturu systémem OPS, Onshore Power Supply, aby byl náš přístav ještě ekologičtější a aby se snížily emise CO2 v našem přístavu,“ uvedl prezident gdaňského přístavu.

Klíčové pro zvýšení manipulace s nákladem jsou také investice splňující očekávání zákazníků a provozovatelů, jako je modernizace přístavních mol, bagrování vodních toků, investice do silnic a železnic a modernizace systému vlnolamů, která je možná díky spolupráci s Námořním úřadem. Zdůraznil také současnou spolupráci v rámci PKP PLK a odstraňování úzkých míst, která jsou klíčová pro kapacitu a plynulost dodavatelských řetězců. Zdůraznil rověž velký význam právního prostředí a řešení zaměřených na usnadnění vývozu a dovozu zboží z a do přístavu Gdaňsk. „Naším cílem je být přístavem první volby pro 590 výrobků, tedy těch, které se vyrábějí v naší zemi, a také první volbou pro výrobky dovážené nejen do Polska, ale také směřující k našim jižním sousedům nebo do přístavů severně od Gdaňsku v Baltském moři. Tohoto kritického množství využíváme při manipulaci s kontejnery. Máme velmi širokou síť spojení a chceme ji využít i na Nové hedvábné stezce ve spolupráci s PKP Cargo, která nyní rozšiřuje suchý terminál v Małaszewicze. Zde chceme převzít část nákladu, který přichází z Číny na trhy ve Skandinávii i ve Velké Británii. V gdaňském přístavu se toho děje hodně, což je nejzřetelněji vidět na růstu překládky našeho nákladu. V současné době investice nepolevují. V souladu s heslem Gdaňsku jdeme za svým cílem odvážně, ale ne směle,“ shrnul prezident gdaňského přístavu.

Druhý den kongresu vystoupil obchodní ředitel gdaňského přístavu Adam Kłos v panelu „Vodní pohled – vzdělávání a vodní hospodářství v Polsku“. Účastníky debaty byli zástupci Státního vodohospodářského holdingu „Wody Polskie“ a také Odboru námořního hospodářství a vnitrozemské plavby Ministerstva infrastruktury. Odborníci diskutovali o spolupráci s vysokými školami, aktivitách v oblasti společenské odpovědnosti firem a také o podpoře startupů, tak důležitých pro vzdělávání mladé generace v oblasti vodního hospodářství.

(lan)

Foto: Přístav Gdaňsk

spinner