Hanjin Shipping

Terminál v Algeciras zlepší nejen spojení Evropy a Afriky

Terminál v Algeciras zlepší nejen spojení Evropy a Afriky

Nedávno dokončený intermodální terminál ve španělském přístavu Algeciras, který provozuje CKYHS Aliance, jejímž členem je mimo jiné korejská rejdařská společnost Hanjin Shipping, nabídne výrazně lepší spojení Evropy s africkými přístavy. „Využívání terminálu je výsledkem nové politiky naší firmy orientovat se také na přepravu ze severu na jih a opačně,“ řekl na konci června zástupce české pobočky Hanjin Shipping Jan Hyrman.

Podle jeho slov se až dosud 99 procent veškeré přepravy zboží, kterou Hanjin Shipping zajišťuje, odehrávalo mezi Asií, USA a Evropou. Nyní se situace výrazně mění. „V rámci aliance chceme posilovat společné aktivity v terminálech a ustavit centra překládek pro návazné servisy v Evropě,“ řekl. Jedním z těchto nových center má být právě terminál v Algeciras. „Bude sloužit k tomu, aby se propojily tak zvané severojižní směry se směry západovýchodními,“ dodal Jan Hyrman.

Hanjin se až do loňského roku orientoval z 99 procent na západovýchodní směry, tedy na spojení Asie s Evropou a USA. Teprve loni odstartoval servis do Jižní Ameriky, letos poprvé otevřel linku do západní Afriky.

Chybělo spojení severní a jižní Evropy Až dosud ovšem v jeho nabídce chybělo námořní spojení severní a jižní Evropy. „Pokud chtěl někdo přepravit zboží z Hamburku do západní Afriky, tak to nebylo možné, neexistovalo žádné spojení mezi severní Evropou a přístavy ve Středomoří,“ řekl zástupce české pobočky společnosti Hanjin Shipping. Některé servisy z Asie do severní Evropy budou nově zastavovat ve španělském přístavu, kde bude možné vyložit cargo pro následnou přepravu do západní Afriky.

Vedle nového servisu do západní Afriky budou lodě společnosti Hanjin Shipping nově při cestě z Asie zajíždět také do slovinského přístavu Koper. To si vynutil zájem zákazníků, zejména z automobilek v České republice a na Slovensku. „Toto spojení chtějí využívat právě korejské automobilky v obou zemích. Dosud jsme spojení nabízeli s překládkou na Maltě, to ale nedokázalo zajistit potřebnou spolehlivost, zejména pokud jde o dodací lhůty,“ uvedl Jan Hyrman.

Zájem o jižní přístavy brzdí jejich zaostalost

Korejský rejdař hodlá na jihu Evropy využívat i další přístavy, konkrétně Terst a Rijeku. Podle Jana Hyrmana však není v blízké budoucnosti pravděpodobné, že by v tomto regionu relativně blízko sebe mohly existovat hned tři velké přístavy. „Domnívám se, že se časem bude muset vyprofilovat jeden hlavní přístav. Musíme zjistit, který přístav je pro naše partnery nejzajímavější,“ ře­kl.

Současně si postěžoval na poněkud problematickou infrastrukturu těchto přístavů, v nichž dokumentační procesy většinou probíhají papírovou formou a nastavené procesy ne-jsou schopny rychle reagovat například na příjezd kontejneru po uzávěrce s požadavkem nalodit ho na nakládanou loď. Koper zase tíží špatná pozemní dostupnost; jednokolejná železnice vede přes hory, což občas způsobuje kapacitní problémy.

Oživení vyhnalo lodě z přístavů

Stejně jako další rejdaři i společnost Hanjin Shipping pocítila oživení na trhu, které jí umožnilo využít veškerou její flotilu a převzít i nové lodě, které dosud čekaly na vhodnější dobu v loděnicích. „V dubnu jsme převzali nové lodě o kapacitě osm tisíc TEU, nyní přicházejí největší lodě s kapacitou 10 tisíc TEU. Dochází také k rozšiřování flotily kontejnerů,“ pokračoval Jan Hyrman.

Během krize rejdař objednával méně kontejnerů a snažil se jejich počet optimalizovat. „Poslední měsíce byly až neuvěřitelně pozitivní, registrujeme zatím asi třetinový nárůst objemu zboží ve srovnání s loňským rokem,“ uvedl Jan Hyrman. Domnívá se, že v příštím období bude značný tlak na přepravní sazby, protože na moři je většina kapacity, která dosud stála v přístavech a čekala na odeznění krize. „Na trhu existuje momentálně jistá nervozita, protože během července bude zřejmě většina rejdařů zvyšovat sazby a nedá se zatím příliš jasně říci, jaký to bude mít dopad na trh,“ uzavřel zástupce české pobočky společnosti Hanjin Shipping.
Tomáš Johánek

spinner