​Sílí boj proti pašování zvířat v kontejnerové dopravě

​Sílí boj proti pašování zvířat v kontejnerové dopravě

14.8. - V červenci se uskutečnila dvoudenní akce Global Shipping Roundtable zaměřená na boj proti nelegálnímu obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami a dřevem v kontejnerové lodní dopravě. Zúčastnilo se jí 39 zástupců soukromých lodních společností, spedičních firem a provozovatelů přístavů, 18 organizací veřejného sektoru, sedm politických orgánů včetně Světové celní organizace (WCO) a Mezinárodní námořní organizace (IMO), a 14 nevládních organizací.

"Jedna z hlavních výzev v boji proti obchodování s volně žijícími živočichy spočívá v rozmanitosti subjektů zapojených do dodavatelského řetězce: celních zprostředkovatelů, odesílatelů, speditérů, agentů, pojišťoven, zákazníků, inspekčních společností atd.", řekl ve svém úvodním projevu Stéphane Graber, generální ředitel FIATA. "Iniciativy, jako je tento kulatý stůl, který sdružuje všechny zainteresované a ovlivněné subjekty, jsou klíčem k prevenci obchodování s volně žijícími živočichy," dodal.

Kontejnerová lodní doprava je důležitou součástí globální ekonomiky, ale obchodníci s lidmi zneužívají tyto služby k nelegální přepravě volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, dřeva a dalšího kontrabandu. "Legální přepravní služby jsou zneužívány obchodníky s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami k přepravě kontrabandu od zdroje na trh; a kontejnerová přeprava je zdaleka nejčastěji voleným způsobem přepravy velkého množství nelegálních produktů z volně žijících živočichů a rostlin - například sloní kosti, šupin pangolinů, chráněného dřeva a různých mořských druhů," upozornil Richard Scobey, výkonný ředitel organizace TRAFFIC pro monitorování obchodu s faunou a flórou.

Také Obchodníci s lidmi využívají námořní dopravu, protože jsou schopni nepozorovaně přepravovat kontraband v rámci dodavatelských řetězců. Podle Antona Huitemy, přidruženého odborného školitele Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) lze účinně zkontrolovat méně než 2 % z 800 milionů dvacetistopých kontejnerů.

Během konání kulatého stolu většina účastníků z odvětví sama sebe ohodnotila jako subjekty s "nízkou" nebo "střední" úrovní schopnosti porozumět aktivitám v oblasti obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami a dřevem a možností zasahovat proti nim.

Účastníci rovněž zdůraznili, že digitalizace a technologický pokrok by měly zásadní význam pro řešení nezákonného obchodu, neboť by zlepšily účinnost řízení rizik, hloubkové kontroly zákazníků a vypracování všeobecně dostupného seznamu známých obchodníků s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Účastníci však naznačili, že úspěch bude záviset na zajištění koordinace mezi různými částmi odvětví a dalšími iniciativami prostřednictvím interoperability a společných přístupů.

Řešení podle nich spočívá v budování pevnějších vztahů mezi veřejným a soukromým sektorem. Shodli se také na tom, že úsilí o spolupráci by mělo být upřednostněno v "rizikových" zeměpisných ohniscích obchodování s volně žijícími živočichy. Iniciativy, jako jsou regionální pracovní skupiny United for Wildlife, by mohly poskytnout důležitý rámec pro podporu tohoto úsilí.

(lan)

Foto: FIATA

spinner