Rok 2022 byl pro Luka Koper ve všech směrech výjimečný

Rok 2022 byl pro Luka Koper ve všech směrech výjimečný

Koncem února se poprvé sešla nová dozorčí rada společnosti Luka Koper v obnoveném složení. Na prvním, ustavujícím zasedání členové zvolili předsedou Mirko Bandelje a místopředsedou Tomaža Benčinu. Obnoveny byly také všechny tři výbory – výbor pro audit, výbor pro lidské zdroje a výbor pro řízení. Dozorčí rada rovněž vzala na vědomí informace o hospodaření skupiny Luka Koper v roce 2022.

Loňský rok byl pro skupinu Luka Koper ve všech ohledech výjimečný, neboť navzdory náročnému prostředí překonala všechny plánované finanční ukazatele i ukazatele, kterých bylo dosaženo v roce 2021. Čistý obrat dosáhl rekordní výše 313,5 milionu EUR, což je o 37 procent, respektive o 85 milionů EUR více než v předchozím roce. Větší tržby byly zejména díky vyšším výnosům ze skladování, které byly způsobeny delším držením zboží ve skladech v první polovině roku 2022, po němž následovala postupná normalizace situace a nižší růst tržeb. Průměrná doba zdržení plných kontejnerů v terminálu činila v loňském roce 7,6 dne, zatímco v roce předchozím to bylo pouze 5,5 dne. K loňským vyšším příjmům přispěly také vyšší ceny služeb, vyšší produktivita a zvýšené objemy přepravy a doplňkových služeb ve všech komoditních skupinách. To se pozitivně projevilo i na zisku EBIT, který s 83,1 milionu eur překročil hodnotu roku 2021 o 165 procent (51,8 milionu eur).

Provozní náklady skupiny, které dosáhly 234,7 milionu EUR, se rovněž zvýšily o více než 16 procent, a to zejména v důsledku vyšších nákladů na materiál a služby a mzdových nákladů, což však nemělo významný dopad na čistý výsledek. Čistý zisk za rok 2022 činil rekordních 74,2 milionu EUR, což je o 133 procent, respektive o 42,4 milionu EUR více než čistý zisk za rok 2021.

Navzdory obtížné ekonomické situaci dosáhl celkový objem přepraveného nákladu 23,2 milionu tun, což je o 12 procent (neboli 2,4 milionu tun) více než v roce 2021 a o 2 procenta více, než bylo plánováno.

Oproti předchozímu roku byl zaznamenán nárůst průchodnosti ve všech komoditních skupinách. „V kontejnerovém terminálu jsme dosáhli nového ročního rekordu s 1 017 788 odbavenými TEU a zároveň jsme se stali prvním přístavem na Jadranu, který překonal historickou hranici jednoho milionu odbavených TEU za jeden rok. Kontejnerová přeprava byla o něco nižší než se plánovalo, ale i tak dosáhla dvouprocentního nárůstu oproti roku 2021. Rok 2022 byl rekordní také v terminálu pro přepravu automobilů, kde jsme odbavili 801 036 vozidel, což je o 7 procent více než bylo plánováno a o 22 procent více než v roce 2021. Dosáhli jsme také historicky nejvyššího odbavení v terminálech pro přepravu obecného, volně loženého, kusového a kapalného carga. V segmentu volně loženého a volně loženého nákladu jsme realizovali 6,2 milionu tun a zaznamenali 12procentní nárůst oproti roku 2021, a to zejména díky vyššímu objemu přepravy silniční soli, hliníkové rudy a sójových bobů. Nejvyššího nárůstu o 39 procent bylo dosaženo u kapalného carga, a to o 4,6 milionu tun, především na úkor ropných produktů, leteckého paliva a chemikálií,“ uvedla skupina Luka Koper.

(lan)

Foto: Port of Luka Koper

spinner