Přístavy očekávají víc investic do infrastruktury

Přístavy očekávají víc investic do infrastruktury

Ústřední svaz provozovatelů německých námořních přístavů (ZDS) v listopadu na své výroční tiskové konferenci hovořil nejen o současné napjaté situaci v německých námořních přístavech, ale také o tom, co přístavní průmysl považuje za nejdůležitější úkoly pro novou spolkovou vládu.

Oficiální údaje Spolkového statistického úřadu o překladu v německých námořních přístavech ukazují, že celkový překlad v první polovině roku 2021 vzrostl o +5,1 procenta ve srovnání s krizovým rokem 2020. Od ledna do června 2021 bylo odbaveno 142,6 milionu tun zboží.

„V letošním roce jsme byli svědky dohánění globálního obchodu a objemu námořního nákladu. Díky výkonnosti námořních společností a jejich zaměstnanců se nám podařilo dohnat ztrátu. Další oživení očekáváme v roce 2022,“ řekl Frank Dreeke, prezident ZDS.

Námořní přístavy hrají v Německu v logistice a exportu nezastupitelnou roli. V ekonomice závislé na přístavech zajišťují více než 521000 pracovních míst v celé zemi. Procesy v německých námořních přístavech fungují dobře i přes problémy v dodavatelských řetězcích. Vzhledem k těmto problémům a v kontextu tvrdé mezinárodní konkurence a drastických otřesů v přístavech musí nyní podniky a politici stanovit správný směr pro budoucnost.

Frank Dreeke uvedl: „Ačkoli se na budoucnost díváme optimisticky, máme před sebou výzvy, které nás čekají. Obrat v energetice, digitalizace, zostřená konkurence a narušení globálního obchodu se přímo dotýkají námořních přístavních společností. Transformační procesy, jako je energetická transformace a digitalizace, řešíme aktivně a v důvěryhodné spolupráci s naším sociálním partnerem. Nejlepším způsobem, jak dosáhnout pokroku, je rozpoznat a využít příležitosti vyplývající z transformace. Politika nás v tom může podpořit.“

ZDS očekává, že politici budou i nadále výrazně investovat do dopravní a komunikační infrastruktury, zajistí spravedlivé podmínky hospodářské soutěže a odpovídající rámec financování na podporu přechodu na energetiku v přístavech.

Rozšiřování dopravních tras a digitální infrastruktury

Zásadním problémem jsou vysoké investice do dopravní a komunikační infrastruktury. Spolková vláda musí do železnic, silnic a vodních cest investovat více než dosavadních téměř 19 miliard eur. Kromě toho je třeba dále modernizovat digitální infrastrukturu, a to i v přístavech a na vodě. Digitální řešení mohou zvýšit efektivitu a udržitelnost přístavů. A by bylo možné realizovat investice do dopravních tras a digitální infrastruktury, je třeba zvýšit plánovací kapacity a zkrátit plánovací a schvalovací postupy.

Dobré napojení námořních přístavů na železniční síť je konkurenční výhodou německých přístavů. Proto by se měla více zohlednit nákladní železniční doprava. Konkurenceschopnost Německa jako logistické lokality by měly zvýšit také trvale nízké ceny vlakových tras.

Přístavní průmysl potřebuje spravedlivé konkurenční podmínky. Jak v soutěži mezi logistickými společnostmi na lodích a na souši, tak v soutěži mezi přístavními lokalitami musí existovat rámec, který je spravedlivý pro všechny účastníky trhu a který je politicky definován.

Například je třeba dále optimalizovat německý přístup k výběru daně z obratu při dovozu a zavést model clearingu, který se používá téměř ve všech ostatních státech EU. Kromě toho je třeba naléhavě přezkoumat regulační rámec pro námořní dopravu (zejména v oblasti antimonopolního práva, daní a státní podpory).

Podpora energetického přechodu v přístavu

Další snižování emisí CO2 je pevným cílem přístavních společností. Přístavy budou hrát důležitou roli při přechodu na ekologičtější zdroje energie, protože se přes ně dovážejí zdroje energie, obsluhují lodě, které spotřebovávají energii, a samy spotřebovávají energii.

Aby se v přístavu uskutečnila energetická transformace, je třeba podpořit vytvoření infrastruktury pro manipulaci, skladování a distribuci alternativních nosičů energie, jako je vodík a jeho deriváty. Programy financování užitkových vozidel šetrnějších k životnímu prostředí musí zohledňovat také speciální vybavení používané v přístavu. Úspěšné programy „Inovativní přístavní technologie (IHATEC)“ nebo „Digitální testovací pole v přístavech“ by mohly sloužit jako model pro takové financování.

(lan)

Foto. Port of Hamburg 

spinner