Překlad v Rotterdamu loni dosáhl 469,4 milionu tun

Překlad v Rotterdamu loni dosáhl 469,4 milionu tun

Objem překladu v přístavu Rotterdam v roce 2019 dosáhl 469,4 milionů tun zboží, což je jen nepatrně více než v předchozím roce (2018: 469 milionů tun). Investice zajišťované přístavní správou zůstaly opět na vysoké úrovni (338,3 milionu €), ačkoli zdaleka nedosáhly objemu z předloňského roku (408,1 milionu €). Čistý zisk činil 241 milionů € (2018: 254,1 milionu €).

Za pozornost stojí změny ve struktuře překladu: zatímco objem překladu u zboží jako jsou ropa, kontejnery, LNG či biomasa stoupl, v případě uhlí a produktů na bázi minerálních olejů naopak klesl. V loňském roce prošlo přístavní hospodářství masivní digitalizací, velmi dobře patrnou prioritou je rovněž změna v energetické politice přístavu (projekt PortXchange a také dohoda mezi přístavní správou a dalšími subjekty o snižování emisí CO2).

Nejen růst kapacity, ale i lepší a rychlejší služby
Předseda představenstva rotterdamské přístavní správy Allard Castelein při prezentaci výsledků za loňský rok uvedl: „Přístav Rotterdam si udržel úroveň překladu z roku 2018. Pracujeme samozřejmě velmi tvrdě na posilování naší vedoucí pozice a investujeme velké částky do naplnění tohoto cíle. Úspěšnost moderního přístavu však nelze měřit pouze objemem přeložené tonáže. Naši zákazníci již dávno nepožadují pouze růst překladových kapacit, ale poptávají lepší, rychlejší a chytřejší přístavní služby. Pro budoucnost je klíčový i další prvek, a to zodpovědný přístup celé přístavní komunity ke změně energetické politiky. Přístav Rotterdam je schopný výrazně přispět k plnění klimatických cílů v Nizozemsku. K tomu potřebujeme rozhodnou a proaktivní vládu spolupracující s podnikatelským sektorem.“

(red)

Foto: Port of Rotterdam
spinner