​Námořní sektor přechod na nízkosirná paliva zvládá dobře

​Námořní sektor přechod na nízkosirná paliva zvládá dobře

Od 1. ledna letošního roku se globálně stanovený horní limit pro obsah oxidu siřičitého v lodním palivu (těžkém topném oleji) snížil z 3,5 na 0,5 %. Jde o výrazné omezení emisí produkovaných námořní dopravou, což je dobrá zpráva nejen pro životní prostředí ve světě, ale zejména pro obyvatele žijící v bezprostředním okolí přístavů a na pobřeží. Nový limit přinese pokles celkových emisí SOx z námořní dopravy o 77 procent, což odpovídá ročnímu snížení přibližně o 8,5 milionu tun SOx. Mimo to se sníží i emise drobných škodlivých částic vznikajících při spalování lodního paliva.

Informace z různých zdrojů, které má Mezinárodní námořní organizace IMO k dispozici, ukazují, že přechod na přísnější „sirný“ limit byl relativně hladký. Ceny příslušných paliv – VLSFO (nízkosirný topný olej) a MGO (lodní plynový olej) – sice zpočátku raketově vzrostly, nyní se ale jejich cenová hladina stabilizovala. K 20. lednu IMO v rámci svého integrovaného informačního systému GISIS (Global Integrated Shipping Information System) registrovala zprávy o tom, že v celkem 10 případech nebyla potřebná paliva provozovatelům námořních plavidel k dispozici.

Začal platit zákaz starých paliv

Generální tajemník IMO Kitack Lim řekl: „Dalším důležitým krokem je učinit rozhodná opatření pro splnění nové výzvy, kdy k 1. březnu 2020 začíná platit zákaz starých paliv. Apeluji na všechny provozovatele, aby učinili vše pro její řádné splnění. IMO bude situaci pečlivě sledovat a je připravena poskytnout členům veškerou podporu. Chtěli bychom poděkovat vládám členských zemí, rejdařům i všem ostatním za jejich úsilí o naplnění našich společných cílů.“

(red)

Foto: Pixabay

spinner